FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните > Иран >

Съдът трябва да излезе с решение до един месец ако Аятоллах Хаменей не даде своя отговор

Пастор Юсеф Надархани остава в затвора в Лакан на Иранската провинция Гилан. Той продължава твърдо да отстоява своята вяра и се намира в добро настроение и здраве.

Окръжен съд № 9 на провинция Гилан очаква отговор на двете си писма, отправени към върховния духовен водач на Иран Аятоллах Хаменей. Един от адвокатите на Юсеф потвърждава, че съдът ще изчака още един месец за отговор. Ако не получи такъв, съдът ще издаде съдебно решение вероятно около средата на декември.

Продължете да се молите за нашия брат Юсеф, тъй че Бог да го укрепва, да го окуражава и да му дава смелост за свидетелство на онези, които са около него. „С всяка молитва и просба молете се духом във всяко време и старайте се за същото това с всяко постоянство и молба за всички светии и за мене, та, като отварям уста, да ми се даде слово дръзновено да възвестявам тайната на благовестието, заради което съм пратеник в окови, за да го проповядвам смело, както ми прилича.” (Еф. 6:18-20).

В Христа,

Джейсън ДеМар
Член на служението „Истината днес” (Present Truth Ministries).