FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните > Пакистан >

Малцинствените общности в Пакистан имат големи резерви към плановете за учредяване на „Министерство за национална хармония”

През-релиз на „Фокус върху човешките права в Пакистан” (ФЧПП – Human Rights Focus Pakistan)

Исламабад (понеделник, 1 август 2011). Малцинствените общности в Пакистан са шокирани и дълбоко резервирани относно плановете за учредяване на ново „Министерство за национална хармония”. От кабинета на премиера бе издадена нота, в която се отбелязва, че подготовката по учредяването на министерството е приключила и че през следващите няколко дена то ще стане част от федералната законодателна система.

Правителството твърди, че новото министерство ще поддържа отношенията между вярванията и религиите в хармония. Министерството ще изпрати свои делегати в ООН и в други международни форуми, занимаващи се с въпросите на малцинствата. Правителството още обяви, че Фондацията за социално осигуряване на малцинствата, Националната комисия по малцинствата и Бордът за собственост на малцинствата ще бъдат включени в състава на новото министерство.

ФЧПП се присъединява към въпроса на малцинствените общности, отправен към правителството: дали задачите, поставени пред новото министерство, не съвпадат със задачите, които понастоящем се изпълняват от Министерството за малцинствата? Г-н Шахабз Бхати, който бе федерален министър на Министерството за малцинствата до март 2011, когато бе убит, изпълняваше тези задачи успешно по време на пребиваването си на този пост. Въпросът е защо трябва да се даде ново име на министерството, което отговаря за малцинствените общности. Според нас отговорът се корени в следните факти: гласът на малцинствата, с посредничеството на Министерството за малцинствата по времето на г-н Бхати, се издигаше успешно на заседания на различни международни форуми, а сега правителството иска да заглуши този глас; едно министерство посвещаваше своята дейност на малцинствата и министърът на това министерство винаги представляваше тези малцинства; събраните фондове винаги се използваха в интерес само на малцинствата; делегации на малцинствата в други страни бяха съставени само от представители на тези малцинства. Но днес правителството иска да управлява това министерство според собствените си интереси и воля. Макар че първият министър на Министерството за национална хармония ще бъде избран от народа на едно от малцинствата, в бъдеще постът на министър може да бъде зает от член на която и да е религиозна общност.

Според нас Министерството за малцинствата е жертва на натиска, оказван върху правителството от фундаменталистите, които бяха разгневени от смелите стъпки и твърдия глас на г-н Бхати по време на международни форуми и особено във връзка с неговото настояване за отмяна на закона за богохулството и за смекчаване на присъдата на Ажа Биби. Фанатиците от дълго време предупреждават правителството и тези действия доведоха до омаловажаване на ролята на Министерството за малцинствата.

Г-н Бхати бе убит от агресивни войнолюбци, които се противопоставяха на неговите възгледи. ФЧПП и малцинствените общности считат, че сега правителството „убива” самото Министерство за малцинствата.

В сътрудничество с организацията „Глобална защита на човешките права” ФЧПП ще постави пред обществеността този въпрос, а също и други проблемни въпроси на малцинствата, по време на митинга за правата на малцинствата, определен да се проведе на 11 август пред сградата на парламента в Исламабад.

Адрес на „Фокус върху човешките права в Пакистан”
P.O.Box.295, GPO.Faisalabad.
Ph: +92-323-6073577, +92-41-8002457
Email: hrfp@yahoo.com, nwalter@hrfngo.org
Website: www.hrfngo.org