FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните > Иран >

Още подробности за задържаните християни в Шираз

Няколко обърнали се от ислям християни са задържани, след като органите по сигурността ги проучили и нахлули в дома на един християнин; той предоставил дома си за използване като домашна църква. В съобщението се упоменават и имената на някои от задържаните, които вече са станали публично достояние и самоличността им потвърдена.

Репортери на иранската християнска новинарска агенция „Мохабат Нюз” съобщават, че органите за сигурност нахлули в къщата на обърнал се от ислям християнин, където хората се били събрали за богослужение и за курс върху библията, като арестували няколко човека.

Обърналите се от ислям християни са принудени да се събират на малки групи в собствените си домове, за да извършват богослужение, тъй като иранското ислямско правителство не признава друга религия освен исляма и подлага немюсюлманите в страната на особено строги ограничения.

Докладът пояснява, че на 8 февруари 2012 година органите по сигурността проучили адресите на домовете, където християните се събират и нахлула в тях по време на богослужението. Те малтретирали присъстващите и щателно обискирали домовете.

Полицията конфискувала всички библии и изданията на евангелието и откарала задържаните на неизвестно засега място. Някои предполагат, че са откарани за по-нататъшно разследване на дейността им в центъра за задържани на разузнавателното министерство в Шираз, известен като „Пелак 100”.

Гр. Шираз и провинция Фарс, намиращ се на 934 км. южно от столицата ТехеранИмената на седем от арестуваните по време на упоменатия по-горе случай били потвърдени и изпратени на „Мохабат Нюз”. Те са следните:

  • Моджтаба Хосейни; същият бил арестуван и по-рано, на 11 май 2008 година, заедно с осем други християни, обърнали се от ислям, по обвинение, че изповядва християнство;
  • семейство, чийто имена са Фариба, съпругът й Хомайюн и 17-годишният им син Нима;
  • жена на име Шарифех и двама мъже, Курош и Масуд.

Запознати със случая източници съобщили на „Мохабат Нюз”, че органите за сигурност нахлули и в домовете на задържаните, като щателно ги обискирали. Полицията конфискувала всичко, което би могло да бъде използвано като свидетелство за християнската им вяра. Иззетите вещи включвали дискове, издания на евангелието, християнски книги и дори компютри, а също факсове и сателитни телевизионни приемници.

До момента на публикуване на тази новина, на задържаните християни не им се позволява да осъществят никакъв контакт с външния свят, нито посещение на техни роднини. Семействата на задържаните им любими хора нямат никакви сведения за тяхното здраве и силно се безпокоят за тях. Всичко опити, които те правят да получат някаква информация, досега са се проваляли.

По време на седмиците около Коледа немалко новинарски агенции и медии, поддържани от правителството, а също така ислямски уебсайтове, започнаха да разпространяват поредици от преувеличени новини за християните, особено за църквите, които се посещават от иранци, говорещи фарси, като с тези свои действия тези медии се стремят да създадат негативно отношение към християнството.

От Коледа насам органите за сигурност се опитват да сплашват християните и да увеличат натиска върху тях, като същевременно са арестували няколко християни в Техеран и Ахуаз.

Фаршид Фатхи и Нороллах Кабитизаде са двама християни, които били арестувани на Коледа 2010 година и които продължават да са задържани, като досега не е известно какво е положението им. В момента Фаршид Фатхи се намира в затвора Евин в Техаран, а Фархад Сабокрох, Насър Замен-Дезфули и Дауд Алиджани са държани в затвора Карун в Ахуаз. Маасис Мозесиан се намира в затвора Раджай-Шахр в град Карадж; в същият град е задържан в изправително учреждение и Фариборз Аразм.