FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните > Китай >

По време на полицейска акция в Китай срещу неделно училище на една домашна църква в Хинджанг 70 деца са събрани и държани в една стая, а седем учителки са задържани

Майкъл Айърлънд

Урумчи, Хинджанг, Китай (ANS-ASSIST News Service). Китайската полиция в далекоизточния регион на Хинджанг нападнала неделно училище на една домашна църква, събрала на едно място и задържала 70 деца и техните учители за разпит, а на седем учителки поставили белезници и ги задържали в местния арест.

Както предава християнската новинарска агенция „Помощ за Китай” (www.ChinaAid.com), на 2 юли децата дошли за определените неделни часове, организирани от домашната църква в главния град на окръг Урумчи; същата сутрин била осъществена полицейската акция.

В новинарското си издание „Помощ за Китай” съобщи, че полицаите от полицейския участък Куангфангу и агенти на Отдела за вътрешна сигурност и защита на област Ша събрали децата и учителите на неделното училище и ги отвели в сградата на едно училище, където ги разпитвали.

Според „Помощ за Китай”, някои от родителите на децата, ръководители на неделното училище и учители също били привикани и разпитвани.

Християнската новинарска агенция сочи, че седем учителки от неделното училище, включително Бао Линг, Уанг Хинксинг, Луо Чинчин и Лу Хиа, все още са държани в центъра по задържане Хишан.

„Непозволяването на децата на достъп до религиозно образование във вярата на техните родители е пряко нарушение на Декларацията на ООН за премахване на всички форми на нетолерантност и на дискриминацията, основана на религия или вярвания (от 1981 г.), и на Конвенцията за правата на детето на ООН (от 1989 г.), които са приети от Китай през 1992 година,” каза основателят и президентът на „Помощ за Китай” д-р Боб Фу.

Д-р Фу добавя: „Своеволното задържане на учителите на неделното училище, които осъществяват миротворна дейност, е нарушение на техните граждански права на свободно изповядване на религията”. Сетне добавя отново: „Настояваме властите в Хинджанг незабавно да ги освободят и да прекратят все по-засилващите се действия на преследване на вярващите, включително малцинствената етническа група на уйгурите, които мирно изповядват своята религия.”

„Помощ за Китай” призовава правителството на Уйгурския автономен окръг Хинджанг да защити правото на свободно изповядване на религията на всички граждани на Китай от етническата група хан.

„Помощ за Китай” потвърди, че ще следи отблизо по-нататъшното развитие на този случай и по този повод тя призовава християнските братя и сестри по света да се молят.