FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните > Иран >

Християнският пастор Юсеф Надархани очаква нови обвинения в Иран

Дан Удинг

Иран (ANS-ASSIST News Service). 35 годишният християнски пастор, който прекара почти три години зад решетките в Иран и който бе осъден на смърт поради отказа му да изостави християнската си вяра, получил нареждане да се яви следващият месец в съда, където той очаква да му бъдат отправени нови обвинения.

Според „Християнската новинарска мрежа на фарси” (ХНМФ, вж. www.fcnn.com), новите обвинения в „бандитизъм и изнудване” ще заменят обвинението срещу Юсеф Надархани в „апостасия”.

„Новите обвинения, които имат ясна насоченост, повдигат много въпроси и показват, че след всеобхватната международна критика относно присъдата на г-н Надархани иранските власти имат намерение да повлияят делото по случая, като включат в процеса каквито и да са други обвинения. По този начин новото дело повишава още повече нашата загриженост”, казва представител на ХНМФ.

Новинарската агенция продължава съобщението си, като цитира Международната кампания за човешки права в Иран, която твърди, че пастор Юсеф ще бъде привикан за ново дело в понеделник 27 август.

Юсеф Надархани, който отказа да се покае, че е станал християнин в предходните дела и който го очаква смъртна присъда, сега е изправен пред новите обвинения в „бандитизъм и изнудване.”

Предишните обвинения срещу християнския пастор бяха „апостасия” и „обръщане в християнство,” а за новите обвинения в „бандитизъм и изнудване” за пръв път бе споменато от Новинарската агенция на фарси (вж. http://english.farsnews.com).

ХНМФ казва, че източник, който отблизо наблюдава делото на Юсеф Надархани и „който желае да остане анонимен по съображения за сигурност” потвърдил пред Международната кампания за човешките права в Иран, че „обвиненията срещу г-н Надархани в бандитизъм са абсолютно безсмислени, тъй като той не е нито крадец, нито бандит. Това е ново обвинение, което му се отправя по неизвестни причини.”

Юсеф Надархани е роден в семейство на мюсюлмани и се обръща към християнството на 19 годишна възраст. Смъртната присъда на Надархани по обвинение в апостасия бе произнесена на 23 август 2010 година от отделение 11 на апелативния съд на провинция Гилан. На 28 юни 2011 година иранският върховен съд отмени присъдата, но остави възможността да бъде взето решение по нея при условие, че Нардархани се покае. Между 25 и 28 септември 2011 година се проведоха три заседания на съда, на които на Юсеф Надархани бе предложено да се покае, но той отказа. В момента Надархани е задържан в затвора Рашт.

На 30 септември 2011 година обвинението в „изнудване” бе споменато за пръв път от един ирански уебсайт в новинарска статия за Надархани. Статията твърди, че Юсеф Надархани се обвинява в изнасилване и многобройни случаи на изнудване. „Юсеф Надархани е извършил престъпление срещу сигурността и е организатор на корупционни схеми. Този човек е престъпник и престъплението му не е, че подканя други да станат християни, а че е престъпник по отношение на националната сигурност. Смъртната присъда на Надархани е издадена по обвинение в престъпления срещу сигурността,” статията цитира думите на Голамали Резвани, заместник-губернаторът на Гилан, отговарящ за сигурността.

Още по това време адвокатът на Надархани Мохамад Али Дадхах сподели пред Международната кампания за човешките права в Иран: „Не ми е известно, дали срещу него е заведено дело в друг съд по други обвинения. Ние го защитавахме само по делото за смъртна присъда по обвинение в апостасия. Обвинението, което служителите на съда обявиха и което аз защитавах по време на няколкото сесии на съда, бе апостасия: никакви други обвинения не бяха му отправяни.”

„Новите обвинения, които имат ясна насоченост, повдигат много въпроси и сочат, че след всеобхватната международна критика относно присъдата на г-н Надархани иранските власти имат намерение да повлияят делото по случая, като включат в процеса случайни обвинения. По този начин новото дело повишава още повече нашата загриженост”, казва представител на ХНМФ.

В интервюто си пред Международната кампания за човешките права в Иран източникът споделя още едно свидетелство по случая на Юсеф Надархани. „В документите на защитата има написана на ръка бележка от починалия върховен аятола Монтазери, в която той изрично споменава, че Юсеф Надархани ‘в никакъв случай не трябва да бъде екзекутиран.’” Адвокатът на Надархани г-н Мохамад Али Дадхах представил тази бележка като доказателство по делото, а също така добавил и други свидетелства, доказващи защо той не трябва да бъде екзекутиран,” сочи източникът.

„Ние сме сигурни, че Юсеф Надархани ще бъде реабилитиран и освободен, защото дори досега можахме да видим, че даже върховният съд не вярва, че той ще бъде екзекутиран: единствено съдията по делото продължава да настоява за екзекуцията,” казва източникът пред представителите на Международната кампания за човешките права в Иран.