FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Талибаните отвличат младеж, Христов последовател

Марк Елис

На 25 май едно 16 годишно момче на име Аман Улах, обърнало се от ислям в християнство, било отвлечено от талибаните в Пешавар – сърцето на пакистанската провинция, разположена по северозападната граница недалеч от прохода Хибер.

„Не знаем коя точно от тридесет и двете различни талибански групировки, действащи в Афганистан и Пакистан, е отговорна за отвличането,” казва Джон Таймур, президент на „Месиански мюсюлмани.” „Моята група – работници и Христови ученици, принадлежащи към различни мюсюлмански течения, е изправена пред заплахи, идващи от различни места, и пред физическо преследване,” казва той.

Младежът, който е станал жертва на отвличането, е приел Христос само преди една година, но вече бил успял да научи наизуст библейските книги Евангелие според Йоан и Посланието към ефесяни. Неговата цел е да научи наизуст целия Нов завет, така както успял да научи наизуст корана още като дете.

„Това момче ми е много скъпо,” казва Таймур. „На арабски, персийски, урду и пушто, Аман Улах означава Божи мир, мирът, идващ от Бога,” отбелязва той. „Той е изключително отдаден на вярата си е много умен – просто е като бисер за нас. Общителен е – често правеше публични изявления и свидетелстваше за вярата си.”

Таймур се стреми да изгради Христови последователи и част от неговия подход е изискването младите хора, обърнали се от исляма, да научат наизуст Посланието към ефесяни и по този начин да покажат доколко са сериозни във вярата си и възрастването си като вярващи. „Начинът ни на живот твърде много прилича на този на мюсюлманите,” отбелязва той. „Ставаме много рано сутрин за молитва по същото време, по което и мюсюлманите правят това, и се молим по цял ден. Следваме ритъма на живот, който и мюсюлманите следват.”

Таймур настоява също младите момичета, обърнали се в християнство от исляма, да продължават да ходят с покрити глави според както и ислямът изисква.

Таймур ни умолява да усилим молитвите си за усърдния му млад Христов последовател. „Надяваме се на Спасителя, Който може да ни избави от всякакви беди, но също така се надяваме и на приятелите си да се молят и да изпитат сърцата си за онова, което Бог им открива.”