FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Агенция за човешките права осъжда Лаос за депортация, а Китай за репатриация, на деветима севернокорейски бежанци; тя отправя апел за тяхното освобождаване.

Джеръм Рейнълдс

ANS-ASSIST News Service. Една агенция за човешките права осъжда Лоса за депортирането в Китай на деветима севернокорейски бежанци, откъдето те насилствено били репатрирани обратно в Северна Корея.

Агенцията „Солидарност с християните по света” (СХС) съобщава в свое новинарско издание, че се опасява, че бежанците, сред които има поне едно дете, могат да бъдат задържани, измъчвани и дори екзекутирани като „незаконни дезертьори.”

Деветимата севернокорейци, на възраст между 15 и 23 години, пристигнали в Лаос към 10 май. Те пътували към Южна Корея, когато били заловени от лаоските власти.

СХС предава съобщенията, че южнокорейското посолство във Виентян настоявало бежанците да бъдат задържани от техните служители. Но на 27 май посолството получило новината, че групата била депортирана в Китай.

СХС съобщава също така, че на 29 май високопоставен южнокорейски служител от министерството на външните работи казал, че според тях бежанците били репатрирани обратно в Северна Корея на 28 май.

Както предават южнокорейските медии, новината, че деветимата бежанци били депортирани от Лаос в Китай (изглежда, под надзора на севернокорейците), шокирала членовете на южнокорейското правителство и международните наблюдатели.

По-рано СХС съобщаваше, че Лаос се бил съгласил с положението, че със съдействието на южнокорейското посолство севернокорейските бежанци ще могат да отпътуват за Сеул. Но изглежда че в този случай севернокорейски служители се намесили при разпознаването и разпита на бежанците.

Китай е ратифицирал Конвенцията на ООН срещу мъченията и другите видове жестоко, нехуманно и унижаващо отношение, което забранява насилственото връщане на хората в държави, където съществува значителна опасност да бъдат подложени на мъчения.

И въпреки това, казва СХС, китайското правителство продължава да репатрира бежанци обратно в Северна Корея, независимо от многобройните съобщения за изпращане в затвора, мъчения и екзекуции на върнатите дезертьори. Лаос също е ратифицирал тази Конвенция.

Китай е също така страна по Конвенцията на ООН за статута на бежанците, където са изложени подобни принципи за нерепатриране (член 33). Принципът на нерепатриране включва защита на бежанците срещу обратно връщане в страни и райони, в които животът или свободите им могат да бъдат заплашени.

СХС съобщава, че бежанците, намиращи се извън Северна Корея, се считат за бежанци „на място”, тъй като съществуват основателни опасения, че те могат да бъдат измъчвани и дори екзекутирани в Северна Корея, където те се считат за нелегални емигранти.

Бежанец „на място” е човек, който не се е считал за бежанец, когато е напуснал страната си, но който се превръща в бежанец по-късно по време на пребиваването си в другата страна. Един човек се превръща в бежанец „на място” поради обстоятелствата, които възникват в неговата родина по време на отсъствието му от нея.

В съответствие с това СХС настоява всички севернокорейци, намиращи се в Китай, да бъдат считани за бежанци и да получат достъп до комисариата на ООН за бежанците.

Изпълнителният директор на СХС Мървин Томас казва в новинарското съобщение, че „СХС осъжда решението на лаоските власти да депортират деветима севернокорейски бежанци в Китай, което е против волята им и във вреда на тяхното добруване, като това е сторено въпреки настояването на южнокорейското посолство за съдействие по този случай. Настояваме лаоските власти да спазват предишната си политика на препращане на всички севернокорейски бежанци в южнокорейското посолство за по-нататъшно разглеждане на техния случай от служителите на посолството.”

Томас допълва също така: „Нещо повече, ние сме изключително загрижени за последващото депортиране на бежанците обратно в Северна Корея. Особено настояваме севернокорейското правителство да зачете човешките права на деветимата севернокорейци, като се съобрази с особените разпоредби на Конвенцията за закрила на детето, отнасящи се до защитата на лица под 18 годишна възраст, а също така да се въздържа от определянето на деветимата като престъпници (както то правело в миналото) и да им гарантира пълната свобода.”

„Солидарност с християните по света” работи за осигуряването на религиозна свобода чрез застъпничество и настояване за спазването на човешките права с цел постигането на справедливост за всички.