FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Писмо до иранския президент: „Освободете затворените християни”

До Негово Превъзходителство Хасан Рухани,
Президент на Ислямска република Иран.

Искам лично да Ви поздравя с изборната победа. В нея Вие обещахте да бъдете реформатор в Иран и да освободите политическите затворници. С голяма надежда очаквам това Ваше обещание да стане действителност!

Бих желал да обърна Вашето внимание върху следните затворници, които са зад решетките само заради това, че са изповядвали своите религиозни убеждения:

Пастор Фаршид Фатхи, г-ца Фариба Наземиан,
г-н Моджтаба Хусейни, г-н Хумаюн Шукоухи,
г-н Мохамад Реза Партоей, г-н Вахид Хакани,
пастор Саид Абедини и пастор Роберт Асериан.

Още много други християни са в затворите заради своите религиозни убеждения.

Вашата страна е подписала декларацията за човешките права на ООН, където в член 18 се казва:

Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това право включва свободата на смяна на религията или убежденията и свободата на хората по единично или групово, като лична инициатива или публично да изразяват своята религия или убеждения чрез учение, практика, богослужение и почитание.”

Моля Ви да обърнете внимание на този спешен въпрос и предварително Ви благодаря!