FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Петдесет християни в Лаос са заплашени с изгонване от домовете им

Шарлотенсвил, Вирджиния (ANS-ASSIST News Service). Отречете се от вярата си или напуснете – това бил ултиматумът, отправен към 50 християни, живеещи в една селска местност в централен Лаос.

Според съобщение на организацията „Наблюдение на човешките права и на религиозните свободи в Лаос”, на 30 август старейшините на село Нонгдаенг привикали пред сградата на кметството представителите на 11 християнски семейства с цел провеждането на официално събрание за изясняване на религиозните дела в селото.

По време на събранието правителствените служители наредили на 11-те семейства, които включвали 50 мъже, жени и деца, да се откажат от християнската си вяра и да се върнат към традиционната за тяхното село анимистична религия.

„Те обвинили тези лаоски християни, че вярват в религията на чуждестранните западни сили, които са смятани за разрушителни за народа на Лаос”, се посочва в доклада на организацията. „Правителствените служители изразили становището си, че в Нонгдаенг не може да се практикува или изповядва никаква християнска вяра”.

Издадената заповед влязла в сила веднага и на християните били дадени три дена да се съобразят с нея. Но в неделя на 1 септември групата християни продължила да практикува вярата си и провела богослужение в една от своите къщи. Лаоските християни настоявали, че имат религиозни права според конституцията на страната и че могат да практикуват вярата си в селото.

„Между април и май 2013 година три лаоски християнски семейства започнаха да извършват богослужения в домовете си в село Нонгдаенг. Преди април те пътували до село Нонсомбун за богослужение, което е на около 70 км. от Нонгдаенг”, казва представител на организацията. „След като те започнали да извършват богослужение в домовете си, осем други семейства в Нонгдаенг се заинтересували от християнската вяра и решили да приемат християнството. Така християнските семейства към днешно време станали 11”.

Организацията за човешките права отправила апел към лаоското правителство, в което молела то да разреши на вярващите християни от Нонгдаенг да си останат в селото и свободно да изповядват християнската си вяра. Организацията настоява също така правителството да накаже служителите заради това, че „незаконно са издали заповед за изселване, с което утежнили живота им, а също оскърбили името и достойнството на селяните от Нонгдаенг, които са християни”.

През февруари организацията „Християнска помощ” съобщи за подобен случай, при който съпрузи мъж и жена на около 50 години били изхвърлени от дома си, когато се разбрало, че са се обърнали в християнство.

В Лаос продължава откритата ненавист и преследване на християните. Над 56 процента от населението на страната е будистко, а анимистичните традиционни религии преобладават в селските райони. Евангелските християни съставляват по-малко от два процента от лаоското население.

Независимо от трудностите, подпомагана от „Християнска помощ” мисионерска организация в Лаос продължава да работи без много шум с цел разпространение на християнството преди всичко сред единични групи от населението.

Ако 11-те семейства бъдат изселени, мисионерската организация ще им осигури постелки, одеяла и възглавници. Те могат да им дадат и пет крави, с което да им помогнат да останат финансово самостоятелни; могат да им помогнат и със строителни материали.

Молбата ни е да се молите Бог да достави всичко необходимо на 50-те християни от село Нонгдаенг. Молете се за старейшините на селото, та сърцата им да се обърнат и те също да познаят Иисус Христос и да поискат да Го следват.