FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

До Негово Превъзходителство Хасан Рухани, президент на Ислямска република Иран

Искам лично да Ви поздравя с изборната победа на президентските избори. Вие поехте обещанието да бъдете реформаторът на Иран и да освободите политическите затворници. С нетърпение очаквам това да бъде изпълнено!

Бих искал да обърна Вашето внимание върху следните затворници, които са пратени зад решетките само заради това, че са упражнявали правото си на религия.

Пастор Фаршид Фатхи, г-жа Фариба Наземиан
Г-н Моджтаба Хосейни, г-н Хумаюн Шокухи
Г-н Мохамад-Реза Партоей, г-н Вахид Хакани
Пастор Саид Абедини и пастор Роберт Асериян.

И много други християни са затворени само заради тяхната вяра.

Вашата страна е подписала декларацията за човешките права на ООН, където в член 18 се казва:

„Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това право включва свободата за промяна на религията и свободата хората да упражняват религията и вярванията си чрез учение, практика, богослужение и почитание – както индивидуално, така и в общност с други, както публично така и в личния живот.”

Моля Ви да обърнете внимание на този спешен въпрос и същевременно Ви благодаря предварително.

Кликнете тук, за да изтеглите петицията.