FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Израел нарежда да бъде депортиран работник на „Евреите, търсещи Христос”

Както съобщава новинарската агенция „Утринна звезда” в изданието си от 24 ноември, Бари Барнет, на 50 години, който работи за базираната във Великобритания организация „Евреите, търсещи Христос,” получил нареждане да напусне Израел най-късно до 3 декември. Барет, който осъществява дейността си от Великобритания, бил доброволец в кампанията „Ето твоят Бог, Израел” на организацията „Евреите, търсещи Христос” в Беер Шева, когато на 20 ноември той бил арестуван.

Съпругата му Алисън Барнет казала, че шестима служители на имиграционната служба взели Бари от Беер Шева и го отвели в една служба по имиграцията извън града. Там той бил държан няколко часа, без да му бъде отправено никакво обвинение, след което бил прехвърлен в затвор за имигранти в Рамла; там той бил държан в продължение на четири дена, докато бъде насрочено делото му.

В съобщение за пресата Дан Серед, директор на „Евреите, търсещи Христос” в Израел, казал, че арестуването на Бари Барнет е „изключително възмутително.”

„Като израелец аз се гордеех, че страната ни спазва свободата на религията,” казва той. „А тези, които задържаха Бари и го хвърлиха в затвора, извършиха едно срамно дело.”

Както съобщава Серед, председателстващият съдия постановил, че Барнет нямал право да осъществява „мисионерска дейност,” докато се намирал в Израел.

„Те дори не посочиха никаква причина, поради която са задържали Бари,” казва Серед. „Те единствено казаха, че той „вършел мисионерска дейност”. И правилно, той осъществяваше мисия и осъществяването на мисионерска дейност е законно в Израел.”

Израелските власти посочили причината за депортация на Барнет: той осъществявал мисионерска дейност, а същевременно трябвало просто да бъде турист според издадената му туристическа виза В2.

„Но в приетия в света етически кодекс за туризма, който е подписан от Израел и който дори се популяризира от собственото му министерство на туризма чрез неговата уебстраница, се посочва, че туризмът с цел обмяна на религиозни възгледи не само е законен, но той трябва да бъде окуражаван,” казва Серед. „Следователно арестуването му и депортацията от страна на държавата Израел се извършват без наличието на действителни законови основания.”

Служителите по имиграцията, които арестували Барнет, взели от него и плакат, на който пишело: „Спасение означава Христос.” На плаката бил даден и телефон номер на „Евреите, търсещи Христос.”

Йад Лахим, антихристиянска и ултра-ортодоксална юдейска групировка, следи дейността на членовете на „Евреите, търсещи Христос,” още от времето на начеването на организацията, като внимателно наблюдава местата на техните кампании.

Членове на „Евреите, търсещи Христос” се опасяват, че под влияние на Йад Лахим имиграционните служби може би са приели някаква неписана директива за арестуване на чуждестранни религиозни работници, което може би е част от усилията за преустановяване на дейността на мисионерите.

„Йад Лахим се бори срещу завръщането в страната на евреите, които приемат месианската идея (които вярват, че Иисус е обещаният Месия), и срещу издаването на имиграционни визи за съпрузи или съпруги на поддръжници на месианизма. Последователите на Йад Лахим по всякакъв начин се стараят да пречат на поддръжниците на месионизма и да ги обиждат дори в собствените им домове и в събранията им; те са свързани също така с различни правителствени агенции, които отказват даването на лиценз за осъществяването на бизнес от поддръжници на месианизма.”

„За пръв път се сблъскваме с проблем като този, а досега осъществихме осем кампании,” казва съпругата на Барнет, която не била със съпруга си по време на арестуването му. „Това бе голям шок за нас.”