FR US
Новини и репортажи > Общи репортажи и новини >

Таксиметров шофьор-евангелист, е убит заради Христос; ислямска групировка подарява на убиеца къща, кола и пари като отплата за свършеното.

Марк Елис

Южна Калифорния (ANS-ASSIST News Service). Той бе смел евангелист, който без страх проповядваше евангелието сред народа, като служеше в един от потъналите в духовен мрак краища на Централна Азия. След убийството му от ислямските екстремисти, една ислямска групировка подари на убиеца му неща, каквито се подаряват само на герои.

Масуд бе таксиметров шофьор и същевременно храбър евангелист, който проповядваше евангелието сред народа на градския пазар. „Разгневени тълпи от хора го обграждаха, както някога бе обграден Иисус, но никой не посмя да вдигне ръка срещу него, защото времето му все още не бе дошло,” отбелязва в репортажа си Джон Харпър, представител на Южните баптисти.

Но един ден срещу Масуд се изправил един екстремист и с викове „Аллах е велик” изпразнил целия автомат в главата на проповедника посред бял ден. Масуд умрял почти веднага от множеството рани, съобщава баптистката преса.

„Една ислямска групировка купи на семейството на убиеца огромна къща в града и допълнително му даде лека кола и пари, защото за тях той бе герой,” разказва Харпър.

Със смъртта на Масуд остана една празнина в и така малката християнска общност в града. Вярващите започнаха да се укриват, а мнозина не смееха да кажат, че са християни, дори и на своите жени или съпрузи. И все пак един вярващ реши да продължи пътя на Масуд – Ахсан, неговият сътрудник в проповедничеството.

Същите мъже, които убиха Масуд, сега се целят в Асхан, но това не го спира да проповядва евангелието.