FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Защитник на човешките права е заплашен заради това, че обещал да помогне за освобождаването на Ажа Биби

Собствени новини на „Врата на Надеждата”

Лахор, Пакистан. Както съобщава Юридическата евангелска асоциация за развитие (ЮЕАР), след като поел обещанието да направи всичко по силите си, за да помогне за освобождаването на Ажа Биби, адвокат Сардар Муштак Гил, християнски защитник на човешките права и ръководител на ЮЕАР, бил заплашен, че ще бъде преследван и че адвокатският му лиценз ще бъде анулиран.

Слушанията във Върховния съд в Лахор по апела на Ажа Биби, която бе обвинена в богохулство, били отложени за 14 април 2014 г. Гил и други представители на ЮЕАР присъствали на делото.

„Днес, 2 април 2014 г., неизвестен мъж с вид на чиновник дойде в гражданския съд на Лахор и се приближи до мен, както си седях на мястото, като ми каза да бъда изключително внимателен, тъй като изглежда някой планира да осъществи нападение срещу мен. Това може да е последица от мое евентуално участие в криминално дело във връзка с дейността ми като защитник на правата на човека,” казва Гил.

Той добавил също така, че Рама Латиф Ануар, адвокат от Върховния съд, също го уведомил за опасността и го посъветвал да бъде много внимателен, тъй като някой може да го нападне и убие. Той му казал, че от миналата година насам името му било вписано в списъка на определените да бъдат убити. Казал му, че има немалко такива хора, които вършат престъпления за собствена изгода и по собствен интерес.

Гил му отговорил, като цитирал казаното в псалом 119:6: „Господ е с мене, няма да се уплаша: какво ще ми стори човек?” и казаното в Откровение 2:10: „Не бой се никак от онова, което има да претеглиш. Ето, дяволът ще хвърли някои от вас в тъмница, за да ви изкуси, и ще имате скръб десетина дни. Бъди верен до смърт, и ще ти дам венеца на живота.

„Много пъти аз и служителите ми са били заплашвани и нападани от неизвестни лица заради дейността ни по защита правата на хората в Пакистан, но ние не се боим от подобни заплахи и нападения. Знаем, че смъртта може да бъде резултат от кампанията, която подехме срещу законите за богохулството и в защита на преследваните християни,” казва Гил.

„Чувстваме се като че стоим между Юда Искариотски и римските войници, които се наговарят да ни разпънат на кръст,” продължава Гил. „Както животът, тъй и професионалната ни дейност са заложени на карта,” допълва той.

human-rights-advocate-threatened-for-vowing-to-help-free-asia-bibi-1„Твърдо вярваме в казаното в 1Йоан 3:17: „Който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си – как пребъдва в такъв Божията любов?

„Бог е Този, Който ни мотивира. Не се боим, че ще загубим нещо, дори живота си. Никой не може да ни попречи да издигаме глас за нашите братя и сестри. Няма да преустановим дейността си по защита на правата на човека, защото Господ ни е заповядал да вършим това. Ние чухме гласът Му, както Павел го чу, според описаното в Деян. 23:11: „През нощта яви му се Господ и рече: дерзай, Павле! И както свидетелствува за Мене и Иерусалим, тъй трябва да свидетелствуваш и в Рим.

„Усилията ни и борбата ни ще продължи, тъй че законът да властва, религиозните свободи и въобще свободата да се спазват и законите за богохулството и другите дискриминиращи закони в Пакистан да бъдат отменени,” заключава Гил.