FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Хиляди мюсюлмански свещенослужители назначавани в училищата

„Мохабат Нюз”

Иран: Иранската агенция за човешките права съобщава, че училищните администрации ще назначат свещенослужители, които ще бъдат училищни съветници.

„Комисии за сътрудничество между духовните семинарии и министерството на образованието стигнали до решението да се разработи план за повишаване на качеството на културните и религиозните дейности, осъществявани от всички училища,” казва Малеки.

Той добавя, че свещенослужителите ще прекарват в училищата между три и четири часа всеки ден и ще отговарят на въпросите на учениците, отнасящи се до шариата, нравствеността и образованието.