FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Религиозната проституция: временна съпруга за иранските мъже

Лука Йехназар

Преди няколко дена дочух ужасяващ разказ от Иран. Ирански мъже получават текстови съобщения, в които биват уведомявани, че жени могат да дойдат в дома им и да им правят масаж, но могат също така да бъдат и техни „сигех” (временна съпруга). Временното съпружество се практикува в шиитския ислям. Да, това наистина е един тъжен ден за Иран и за иранците. Тази практика означава, че религиозната проституция може да влезе във всеки дом в Иран, при това законно!

В някои религии религиозната проституция се практикува в храмовете. А в Иран това може да се практикува законно във всеки дом! Когато чух тази новина, направо заплаках. Сълзите ми бяха не само за иранските жени, но и за мъжете на Иран. Това е някакво ново падение на човека. Бог ни е създал по Негов образ, Той ни е създал да живеем свят живот. В евангелието според Матей, глава 5, стихове 27 и 28, Иисус казва: „Слушали сте, че бе казано на древните: „не прелюбодействувай“. Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.”

Никой човек не може да бъде абсолютно чист и свят, ние всички сме родени с греховна природа. Единственият начин за спасение е разкаяние до дъното на сърцето си и вярата ни, че Иисус Христос, Божият Син, Който бе роден от Девицата Мария, Който бе безгрешен, умря заради нас и плати цена за нас, та който повярва в Него, да получи прошка на греховете и чрез Светия Дух да се роди отново. Вярващият умира за греха, за да живее за Бога. Божията природа заменя неговата греховна природа и докато той живее със силата на Светия Дух и съобразно Божието Слово, той живее свят живот, който е угоден на Бога. Ние, Христовите последователи, не сме призвани към живот в грях, похот и прелюбодеяние, а към живот в чистота и святост. Очите ни трябва да са чисти, ушите ни трябва да са чисти, сърцата ни трябва да са чисти, мислите ни трябва да са чисти, мотивите, които ни движат, трябва да са чисти, и всичко, което правим, трябва да е чисто. Това не е възможно само по нашите собствени усилия, живот в святост е възможен само със силата на Светия Дух и силата на Божието Слово.

Иранците в Иран и иранците в диаспората, пръснати по целия свят, трябва да знаят, че Христос е единственият, Който може да ги очисти от греховете, да промени сърцата им и да им помогне да живеят свят живот, угоден на Бога. Бог ни е призовал към живот в святост. В първото послание на св. апостол Петър, глава 1, стихове 14 до 16, четем: „Като послушни чеда, не постъпвайте според предишните ваши похоти, кога бяхте в неведение, но по примера на призовалия вас Светия и вие сами бъдете свети във всички постъпки. Защото писано е: „бъдете свети, понеже Аз съм свет“.

Като иранец аз се разкайвам за греховете на моите събратя иранци, разкайвам се за похотите и прелюбодеянията, за сексуалните перверзии, които се извършват всекидневно. Съкрушен съм, че човекът, който е създаден по Божия образ – да живее свят живот – е достигнал до такова омразно падение. Призовавам всички вас, църквите и отделните вярващи, да се покаете заради падението и сексуалните грехове на нашите събратя иранци, да призовете Бога да изпрати свеж полъх на святост из цял Иран и до всички иранци по целия свят. Нека със свято съкрушение да осъзнаем какво се случва с иранците. Бог обича грешника, но мрази греха. Сексуалната извратеност може да унищожи цяла една нация. Нека Господ разпростре милостта Си и над нашия народ.

Призовавам църквите и отделните вярващи да обявите неделята на 31 май 2015 г. за ден на покаяние за иранците. Нека да се молим и да постим, нека да се покаем индивидуално и съвместно за греховете си, и за греховете на събратята ни иранци. Нека да се покаем с голямо съкрушение на сърцето. И нека в резултат на молитвата ни да видим нацията да се обръща към светостта. Ето това ни е необходимо. Ето това сме длъжни да правим. Желаем нашите братя и сестри по света, които не са иранци, също да се присъединят към нас в това покаяние. Истинското разкаяние ще породи изобилно благословение, което Бог на небесата ще ни изпрати.

Изпращам този призив за молитва и пост на стотици мои приятели и познати по целия свят. И вие можете да го изпратите на онези, които мислите, че биха отговорили на вашия призив. Можете да го преведете на други езици и да го поставите на уебстраници и различни социални мрежи, да информирате пасторите и църковните лидери. И тъй, нека да призовем и други към пост и молитва.

Моля ви, уведомете ме за стъпките, които сте предприели за оповестяване на този призив за молитва и пост.