FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Нов закон осъжда християните, ако те изповядват Христос

Саид Л.

По мароканските вестници и интернета се обсъжда едно ново предложение за криминално законодателство. От тези обсъждания научихме, че се е появила статия, която пряко се противопоставя на свободата на християните, евреите и агностиците. Предлаганото законодателство ще бъде в разрез с всякаква свобода на съвестта, която е застъпена в световното законодателство за човешките права.

Член 219 сочи, че всеки, който изрази презрение към Бога, към пророците или към пророка Мохамед, по какъвто и да е начин, включително различните медиини средства (интернет, дискове, книги), чрез реч, музика, театрално представление и т.н., може да бъде затворен за срок от една до пет години и глобен от две хиляди до двадесет хиляди долара.

С други думи, ако някой бъде попитан дали вярва в Мохамед като пророк на Бога и отговорът му е „не,” той може да бъде осъден според това ново законодателство. В Мароко християните няма да имат правото да изповядат Христос по какъвто и да е начин, защото с това те показват презрение към ислямската идея за Бога и към новото ислямско схващане за патриарсите, такива като Авраам и Мойсей, което напълно променя смисъла на делото на нашия Господ Иисус Христос.

Член 220 постановява, че всеки, който даде нещо на мюсюлманин, което би го накарало да разсъждава за друга религия, може да бъде пратен в затвора за срок от 6 месеца до 2 години и да заплати от двеста до две хиляди долара глоба.

В момента този член се използва за осъждане на вярващи, които споделят вярата си с други, въпреки че християните не дават пари или други неща на някого, та той да се обърне към тяхната вяра. Вярващите биват осъждани според този член просто заради това, че дават библия на някого и че това би могло да бъде предпоставка за разклащане на вярата му.

Макар Мароко все още да не е приел положенията за човешките права, през последните две десетилетия страната направи някои постъпки за съобразяване с тези права. Но сега предлаганото законодателство връща Мароко към времето, когато страната не е признавала никакви права на човека. Когато човек чете положенията на предлаганото законодателство, той не може да не разбере, че държавните криминални закони се определят от ислямския закон, шариата.

Ето защо молете се за това, че това ново предложение за криминален закон да не бъде внесено за гласуване в парламента; засега то все още си остава предложение.

Молете се гласовете на хората да се издигнат срещу това законодателство, преди то да бъде внесено за гласуване. Молете се за онези, които защитават човешките права в страната, та да придобият достатъчна мъдрост при формулирането на опониращите тези срещу идеята на новото законодателство.

Молете се за съпротива срещу тази нова идея, за това, че ако и да се приеме ново законодателство, то да осигурява по-големи свободи и да позволи споделянето на вярата и извършването на богослужения, молете се мароканските вярващи да не се страхуват да обсъждат новия закон.