FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Шести индийски щат иска да бъде приет закон срещу обръщането в друга вяра

Вишал Арора

В шести пореден индийски щат се водят дебати относно приемането на закон срещу обръщането в друга вяра.

Махараштра ще последва Мадхя Прадеш, Химачал Прадеш, Чхатисгарх, Ориса и Гуджарат, които вече въведоха закон за свобода на религията, чието название изглежда безобидно, но на практика той не позволява пълна свобода на евангелизацията, съобщава Вишал Арора (виж видеото)

През летните месеци броят на нападенията срещу християни и срещу църкви се увеличи, 16 от общо 18 инцидента, регистрирани от „Наблюдение на човешките права в света“ през месеците юли, август и началото на септември, са станали в щатите, които са приели закона срещу обръщането в друга вяра.

Вишал Арора: В западния индийски щат Махараштра бе приет нов законопроект, който предвижда регулиране на обръщането от една вяра в друга. Законопроектът се предлага от националистическата партия Хинду Бхаратия Джаната и това тревожи християните.
Прамод Сингх, президент на Християнската юридическа асоциация на Индия: Той особено ще засегне християните, защото проповядването на вярата е нещо неразделно от живота на християните.

Вишал: Законопроектът е озаглавен „Закон за свободата на религията“, но на практика повече е известен като „Закон срещу обръщането в друга вяра“; той вече е в сила в други пет индийски щата и в действителност целта му е да попречи на евангелизацията. Дори само едно оплакване от някого ще бъде достатъчно индуистките националисти да заловят и арестуват даден пастор или християнски проповедник.
Сингх: От миналия си опит знаем, че дори и в местата, където не действа подобен закон, християните, пасторите и евангелистите се намират под натиск и заплаха и чувстват, че са преследване.

Вишал: Законът срещу обръщането в друга вяра постановява, че никой няма право да обърне друг във вярата насила или чрез подвеждане или друго някакво измамно средство. Поради тези неясни формулировки всяка социална църковна дейност може да бъде счетена за подвеждаща, а всяко споменаване на думата „ад“ да се сметне за насилие върху волята. Законодателството предвижда също така желаещите да се обърнат в друга вяра да информират властите за това или пък да получат разрешение от тях преди самия акт на обръщение. Това плаши хората, защото те виждат в закона още едно средство, насочено срещу християните.
Сингх: Този закон ще даде правото за „законни“ действия [да преследват християните] на държавата и на други недържавни организации и групи, които също споделят мнението на мнозинството от населението.

Вишал: Законът съществува в няколко щата още от 60-те години на миналия век и индуистките националисти често подават жалби в полицията срещу пастори и проповедници, като ги обвиняват, че обръщат индуси в християнството чрез подвеждане или насила. Но засега не е известен нито един случай на съдебно обвинение по клаузите на този закон, затова се питаме защо е нужно на правителството да го въведе?
Сингх: Макар законопроектът да се внася като частна инициатива… той все пак има подкрепата и на правителството. Но от друга страна това са сили, които целят поляризирането на индийското общество. В основата си законът цели да контролира хората, да контролира съдбите им и правото им на избор, да ги подчини и да се намесва в личните им решения.

Вишал: Една от прикритите цели на закона срещу обръщането в друга вяра е да бъде спряно масовото обръщение в християнство на хората от кастата на далитите (неотдавна те бяха признати за „недокосваеми“). Далитите са известни още и като „регулираната каста“ и те продължават да стоят на дъното на неизменната социална йерархия в Индия от векове насам. Около 70 процента от християните в страната са от далитски произход.
Франклин Цезар, активист на организацията „Далитски християни“: законът срещу обръщането в друга вяра в действителност улеснява обръщението на далитски християни в индуизъм (и въобще на християни в индуизъм), а обръщението от индуизъм в християнство ще стане твърде трудно.

Вишал: Индийската конституция осигурява специална защита и права по отношение на образованието и работните места за далити, при условие, че те си останат индуисти по вяра. Президентско нареждане от 1950 година, както и последващите поправки към него, постановява, че далитите, които са се обърнали в християнство или ислям, не могат да се ползват от облагите на държавата.
Сингх: Според мен този президентски акт от 1950 година бе първата стъпка към нарушаване на религиозните свободи [в независима Индия].

Вишал: Хората считат, че този президентски акт, точно както и Законът срещу обръщането в друга вяра, цели препятстване на обръщенията на далити в християнство. Още през 2004 година далитски християни се явиха във Върховния съд и подадоха жалба срещу това дискриминационно президентско нареждане, съдът от своя страна поиска от някои организации да разгледат въпроса, и те от своя страна в един глас се изказаха за отменянето му. Въпреки това правителството все още не е дало отговор по този въпрос.
Сингх: Макар срещу това нареждане да бе подадена жалба във Върховния съд, тя в момента тъй си лежи в съда, защото правителството по неизвестни причини не желае да внесе съответни писмени показания по делото и го проточва вече с години, вече девета година. И това се прави от всяка една управляваща партия, както от предишната, Обединения прогресивен съюз и неговото правителство (ръководено от лявоцентристката Партия на конгреса), така и от сегашния Национално-демократичен съюз и неговото правителство (ръководено от дясноцентристката партия Бхаратия Джаната). Те не подадоха съответните показания и не се явиха в съда, за да обяснят какво стои зад нежеланието им далитски християни или далитски мюсюлмани да не се ползват от държавната помощ [в областта на образованието и работните места].

Вишал: Правителството продължава да се бави с даването на отговор пред Върховния съд, но междувременно друг един съд в южноиндийския щат Керала, в който има значимо християнско население, неотдавна постанови, че ако далитски християнин се върне към индуизма, той ще получи тази държавна подкрепа. Християните се опасяват, че това съдебно решение може да усили наченатата от индуистките националисти кампания за обръщане на християните обратно в индуизма. За тези християни справедливостта (особено съдебната справедливост) си остава само една мечта.
Сингх: Това решение на съда почти със сигурност ще предизвика смяна на вярата на немалко хора, защото вече от много време насам на християните и мюсюлманите, когато те се обърнаха в християнство, им бяха отнети редица права.