FR US
Новини и репортажи > Общи репортажи и новини >

Малайзийски съд потвърждава правото на обръщане от исляма в друга религия

МК Джордж

На свое знаменателно заседание, миналата седмица малайзийски съд потвърди правото на един християнин да се обърне от исляма в християнство. Това съдебно решение представя прецедент в страна, в която обръщането от една религия в друга, особено от ислям в християнство, бе предмет на огромни противоречия и спорове. То потвърждава върховенството на федералната конституция, която в своя член 11 защитава правото на всеки малайзийски гражданин на свобода на религията.

malaysian_court

Малайзийска библия, отворена на книга Псалми.

За Руни Рийбит, ищецът по делото, това решение дойде в най-подходящия момент – страстната седмица на Великия пост. Той настояваше пред съдиите, че вярата му в Иисус Христос е негово основно човешко право. Областният съд на Кучинг, щата Сарауак, се съгласил с искането му, а съдийката Йю Кен Джи казала: „Той е свободен да упражни правото си на свобода на религията и той избира тя да бъде християнството.“

Рийбит е роден през 1975 година в християнско семейство, но родителите му се обръщат в ислям, когато той е на осем години. Мюсюлманското му име било Азми Мохамад Азам Шах. През 1999 година Рийбит се обръща в християнство и бил кръстен.

Съдийката Йю посочила, че не може да се смята, че Рийбит формално е изповядвал исляма, тъй като ислямът не е религията, която той е избрал, но когато станал християнин на 24 годишна възраст, той вече бил достатъчно зрял да вземе съзнателно решение за принадлежността си към дадена религия.

Отстъпление от исляма

Случаите на обръщане от ислям в друга религия в Малайзия бяха белязани от спорове и обвинения в апостасия от страна на ислямските власти, които обжалвали присъдите на светските съдилище в трибуналите на ислямския шариат.

Един от най-известните случаи е този на Лина Джой, която през 1998 година се обърнала от ислям в християнство, когато била на 26 години. Молбата й за официално признание на обръщението й от страна на малайзийския съд била отхвърлена през 2007 година след шестгодишна съдебна борба.

Има и случаи, при които единият от родителите обръща децата си в ислям, макар те да са родени в семейство, принадлежащо към друга религия, и в същото време апелът на другия родител, най-често майката, бива отхвърлен от ислямските власти, които задължително държат на върховенството на ислямския закон.

В свое видео малайзийският адвокат Андрю Ху обсъжда неотдавнашен случай на майка-индуистка, оспорваща уж „съвместното им“ със съпруга й решение двете им деца да бъдат обърнати в исляма. Федералният съд не се произнесъл по това дело, което още веднъж потвърждава факта, че религиозните малцинства в Малайзия остават пренебрегнати.

В страната съществува двойна паралелна съдебна система, тази на светските институции и тази на шариата, при което апелите, отправени към светските съдилища за изправяне на неправдите неизбежно се препращат на съдилищата на шариата, в които пък не могат да работят адвокати, които не са мюсюлмани.

В случая с Рийбит съществува значителна разлика с тази практика. Той не отправя апел за промяна на религията си (ислям), защото ако бе сторил това, делото му щеше да се гледа от шариатски съд (поради факта, че светските съдилища постановили, че техните решения не се отнасят до въпроси на исляма). В молбата си Рийбит поискал официално да бъде обявен за християнин, а от ислямския отдел на щата Сарауак и ислямския съвет на щата поискал да бъде освободен от исляма. Рийбит поискал също така от държавната служба по регистрациите да промени името и религията му в картата му за самоличност и в техните регистрационни документи.

Ислямските власти на щата Сарауак нямали нищо против да издадат писмо, в което той се освобождавал от исляма, а службата по регистрациите поискала да види това писмо, а също така заповед, издадена от шариатски съд. Съдия Йю, обаче, излязла с решение, което задължавало службата по регистрациите да направи съответните промени в картата за самоличност на Рийбит. Тя потвърдила, че случаят му не се отнася до юрисдикция, а поставя въпроса за правото му на свобода на религията. „Той няма нужда шариатски съд да издава заповед за освобождаването му от исляма, защото свободата на религията е негово конституционно право и той единствен може да упражни това право.“

Тя добавила също така: „Обръщането му към исляма не е негово лично желание, а е станало поради обръщането на родителите му, когато той е бил непълнолетен. Поради това той не може да оспорва валидността на обръщането си, когато е бил непълнолетен. С навършването на пълнолетие той има свободата да упражни правото си на свобода на религията и да избере християнството. Поради това службата за регистрации не е действала правилно спрямо просителя, като поискала от него писмо за освобождаване от религията и заповед от шариатски съд.“

Решението потвърждава конституционни права

Адвокатът на Рийбит Гуа Куан Чинг приветства решението на съда и се надява, че службата по регистрациите няма да обжалва неговото решение. „При предишни случаи на обръщане в исляма на непълнолетни съдът не отиваше толкова далеч в решенията си – той не посочваше какво се случва, когато детето достигне пълнолетие. Тъй че този случай е твърде различен, тъй като съдията постановява, че Рийбит има право на упражняване на свобода на религията, според както посочва и конституцията.“

Асоциацията на църквите в щат Сарауак приветства решението, което в действителност защитава основните права на хората на свобода на религията, особено когато това се случва „в страстната седмица и наближаването на Възкресение Христово.“ В изявлението й се казва: „Призоваваме федералното правителство [в Куала Лумпур] да зачете и да изпълнява на практика гарантирането на религиозната свобода, според както това е закрепено в Малайзийското Споразумение [то стои в основата на съюза между щатите Сарауак и Сабах] и се потвърждава в конституцията – правото и основните свободи за всички граждани на Малайзия, определени от нея.

Решението на съда е приветствано и от „сестрите на исляма,“ гражданска организация, бореща се за утвърждаване на демократичните права от гледна точка на исляма и на всеобщите човешки права. Организацията, която е критикувана от ислямските власти за противопоставянето й на опитите за преследване на мюсюлмани, решили да напуснат исляма, потвърди, че решението на съда е поставило на първо място върховенството на федералната конституция.

В свое изявление от вчера (понеделник, 28 март 2016 г.) организацията потвърждава: „Наш дълг е тези права да се зачитат с еднаква сила и справедливо, без оглед на различия по раса или религия. Когато съдебната система постановява правото на обръщане от една религия в друга, това не трябва да бъде само на думи, а на практика това право да се отрича или да се поставят невъзможни пречки пред него, когато това се отнася до някои религии или етнически групи.“

Изявлението допълва още: „Защитаването на интересите на страната ни и на нейния народ не влиза в противоречие с принципите на исляма, тъй като ислямът е религия на състраданието и уважението… Никоя вяра не може да бъде наложена насила, тъкмо обратното – всяка вяра се основава на свободната човешка воля. И самата дума ислям означава подчиняване на Божията воля, а не на волята на човеци.“

От организацията казват също така, че съдебното решение трябва да напомни на всички граждани на Малайзия, че имат правото да практикуват вярата си без държавата да оказва влияние върху тях.

Малайзийски адвокат за думата „Аллах“ и за християните

Това неотдавнашно решение на съда е облекчение за онеправданите християнски общини, които съставляват около девет процента от 30 милионното население на страната. Християните все повече усещаха, че вярата им е станала обект на преследване, особено като се има предвид, че през последните години библиите, отпечатвани на езика малай са изземани, на църквите (както и на католическия вестник „Вестител“) било забранено да използват думата „Аллах“ за название на Бога, а в редица случаи християнски богослужебни места са били осквернявани.

Във видеото малайзийският адвокат обсъжда последния случай, свързан с употребата на думата „Аллах.“ Андрю Ку представя Съвета на църквите на Малайзия в това проточило се с години дело.

Повече подробности

В продължение на осем години Малайзия е управлявана от дясната национална партия Барисан, водена от премиер-министъра Наджиб Разак, който през 2013 година успя да спечели втори мандат на управление, макар и с незначително мнозинство. Партията му изправи мюсюлманите срещу другите малцинствени групи в страната. Андрю Ку, който е избран член на Малайзийския съвет на адвокатите и съпредседател на националния комитет по човешките права, пояснява във видеото какво означава за християните новото управление на Разак и същевременно описва цялостната ситуация с религиозните свободи в страната, преди този последен съдебен случай в Сарауак.