FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Молитви за Куба и за Църквата в страната

Преследванията срещу християни в Куба продължават, въпреки обявеното от администрацията на президента Обама намаляване на ограниченията за пътувания, експорт и финансиране, въпреки визитите на папата и на самия Обама. В свое писмо с доста остри думи бившият кубински диктатор Фидел Кастро открито критикува президента Обама. В писмото си той се противопоставя на всякакви слухове за преодоляване на трудностите и препятствията в отношенията между САЩ и Куба. Той посочва, че Куба никога няма да забрави и да прости усилията на САЩ да свалят комунистическия режим в страната. Кастро разкритикува и опитите на администрацията на Обама за укрепване на бизнес отношенията между двете страни. „Нямаме нужда империята да ни дава каквото и да било.“

Американският Комитет за религиозните свободи в света пише в свой доклад: „Кубинското правителство продължава да държи зад решетките и да насилва религиозни водачи и други вярващи, да се намесва във вътрешните дела на религиозните общини и да пречи на активисти на човешките права и защитниците на демокрацията да вземат участие в дейности на религиозните организации. В момента съществува заплаха от затваряне или разрушаване на много църкви (включително хиляди домашни църкви), които не отговарят на правителствените изисквания.

През януари организацията „Единна мисия“ излезе със статия относно ръста на християнството в Куба. Ето част от нея. „В продължение на много години християните се молеха за Куба, а сега Бог отговаря на тези молитви. През последните двадесет години няколко хиляди нови църкви бяха наченати в тази страна (техният брой в момента се оценява на около 15 хиляди). Повечето от тях са малки домашни църкви. Кубински пастор посочва защо Църквата нараства толкова бързо, като казва: ‘Движението се възползва от т.нар. „базисни нужди“ – недостиг на пространство, на ресурси и на финанси. Вместо това църквите в Куба се увеличават чрез използването на обикновени, но мощни „средства,“ такива като библията, свидетелствата на новоповярвалите, отдени групи от вярващи или пък домашни църкви. Един мисионер носи на хората Словото Божие, той ги учи, разказва им за Благата вест, новите вярващи получават възможността да станат Христови ученици, мисионерът ги подготвя да станат такива Христови последователи и изгражда домашни църкви.’ Занимаващите се с мисиологични проучвания са удивени от това как Бог по уникален начин подготвя кубинските християни, които търпят недоимък и трудности и живеят в бедност, като същевременно трудностите ги карат с увереност да приемат зависимостта си от Господа и да знаят, че Той ще им даде онова, от което имат нужда; ограничените ресурси не са пречка за кубинските християни да напредват във вярата си.“

Касандра Колинс, директор на отдела за комуникации на организацията Хилсайд Мисия в Ричмънд, Вирджиния, посочи колко голяма е нуждата от молитва за християните в Куба. Тя казва: „Продължаващите, и дори засилващите се, репресии срещу християните, затварянето на църкви и арестуването на пастори в Куба ни подтиква към усилни молитви за кубинските християни, тъй че преследванията да не се усилват и да спрат. Да се молим народът на Куба скоро да бъде освободен от потисничеството на кубинското комунистическо правителство, да се молим кубинските християни да получат по-голяма свобода в свидетелстването им за Господа.