FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

На момче от Пакистан е отказано пускане под гаранция по делото за богохулство на Кааба

Асиф Акийл

На момче-християнче от Пакистан, което бе обвинено в богохулство заради това, че „харесало“ и „споделило“ с други едно съобщение във Фейсбук, което „очерняло и се отнасяло неуважително“ към Кааба в Мека – постройката в центъра на най-свещената за мюсюлманите джамия, било отказано пускане под гаранция.

Кааба в центъра на най-святото за мюсюлманите по света място в Мека (снимка на Амалия Сари от Flickr)

Адвокатите на 16 годишния Набийл Масих настояват, че той трябва да бъде пуснат под гаранция, тъй като няма предишни присъди и все още е непълнолетен. Но на 7 февруари съдът в Касур, град на около 50 км. от Лахор, отхвърлил молбата.

През октомври адвокатите съобщиха, че били заплашвани от страна на обвинението, когато на 3 октомври се канели да подадат апел пред по-висш съд. Анийка Мария Антъни казала, че адвокат на обвинението й казал „по-добре да се грижи за себе си и да стои настрана от случая.“ Тя казала също така, че по време на слушанията по делото около 80 човека заплашвали семейството на Масих.

Ето първоначалното съобщение от 11 октомври 2016 г.

Адвокати са заплашвани, че са поели дело на момче по случая с богохулството на Кааба.

Адвокатите, които представлявали 16 годишното момче от Пакистан, което е християнин и което било обвинено в богохулство заради това, че „харесало“ снимка, пусната по Фейсбук, били заплашвани от страна на обвинението, когато на 3 октомври те подали апел в по-висшестоящ съд. Анийка Мария Антъни, която е главният адвокат на колегията, представляваща момчето, Набийл Масих, казала, че адвокат на защитата й напомнил да „се грижи за себе си и да не се намесва в случая“. Тя казала също така, че по време на слушанията по делото около 80 човека повишили напрежението в съдебната зала, след като започнали да протестират и да заплашват семейството на Масих.

Слушанията се провели в съд в Патоки, град на около 80 км. от Лахор в североизточен Пакистан. Антъни има намерение да отнесе делото до съд в Лахор, където адвокатската колегия, защитаваща момчето, и семейството на самото момче ще се чувстват по-защитени.

„Пакистан е ислямска държава, всички ние сме мюсюлмани и тези съдилища също са мюсюлмански, затова не трябва да защитавате този престъпник. Идвате от Лахор тук и настоявате делото да бъде гледано, но трябва да знаете, че тук има още много други хора, които вие не можете да видите, затова по-добре е да се погрижите за себе си и да стоите настрана от този случай,“ казвали мюсюлманите на адвокатите.

Антъни казва, че тя „вярва, че Масих не е извършил никакво престъпление и затова се наемаме да го представляваме… Набийл и невинен: обвинението срещу него все още не е доказано.“

Набийл Масих, на 16 години, бил обвинен в това, че „харесал“ и сетне споделил с други едно съобщение във Фейсбук, което уж очерняло и се отнасяло неуважително“ към Кааба в Мека.

Масих бил арестуван на 18 септември, след като по-рано същият ден срещу него била подадена жалба. Обвинителят, Ахтар Али, казал, че Масих „харесал“ и споделил с други снимка на Фейсбук, която представлявала клевета срещу Кааба – постройката в центъра на най-святото място за мюсюлманите в Мека.

След този случай немалко християни, живеещи в района, се изпокрили, защото се страхували от отмъщение, но по-късно се върнали по домовете си.

Съобщение на дружеството, наречено „глас“

Масих бил привикан в съда, тъй като трябва да се разгледа молбата дали да бъде пуснат под гаранция или не. Тримата адвокати, присъстващи в съдебната зала, казали, че Амин Музамал Чаудри, адвокатът на обвинението, казал на Антъни, че делото на Масих е дело за богохулство и че този човек е извършил богохулно дело срещу исляма. „Трябва да знаете, че Пакистан е ислямска страна, че всички ние сме мюсюлмани и че съдилищата ни също са мюсюлмански, ето защо не можете да защитавате такъв престъпник. Идвате от Лахор тук и настоявате за гледане на делото, но трябва да знаете, че тук има още много други хора, които вие не можете да видите, затова по-добре е да се погрижите за себе си и да стоите настрана от този случай.“

Адвокатът по човешките права Наполеон Кайм казал, че християните и другите религиозни малцинства трябва да търсят справедливост чрез съдилищата, но той осъдил поведението на Чаудри: „Ние осъждаме подобно поведение на човек на закона в съдебната зала. Християните на Пакистан са граждани на тази страна; живеем тук от много години насам и никой не трябва да ни счита за аутсайдери.“

Религиозните свободи са гарантирани от пакистанската конституция, която бе светска държава при извоюването на независимостта й през 1947 г., но сетне бе обявена за ислямска република през 1956 г. Счита се, че 95% от пакистанското население са мюсюлмани, а около 1.6% (към 2.5 милиона) са християните.

В публикуван на 25 септември 2016 г. доклад на „Наблюдение на човешките права“ се казва: „Проучванията на общественото мнение и докладите относно отговорността на държавните служби и на отделните институции посочват, че хората най-много се страхуват от полицията, най-много оплаквания има тъкмо срещу нея, и че полицията е държавната институция в Пакистан, на която народът най-малко вярва, защото тя няма ясни правила за отговорностите, които носи, и защото тя е корумпирана на всички нива. „Полицията на районно ниво често се намира под контрола на могъщи политици, богати земевладелци и други влиятелни членове на обществото. Документирани са много случаи, в които полицията позволява убийството на заподозрени в престъпления извън съдебната система, случаи на мъчения на задържаните с цел получаване на признание, на насилие и на изнудване на търсещите съдебна справедливост.