FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Властите в провинция Хънан забраняват на чуждестранните студенти да се занимават с религиозна дейност в района на университетите

Новина на „Помощ за Китай“

Провинция Хънан, 14 юли 2017 г. С новите разпоредби, влизащи в сила този месец, чуждестранните студенти, учещи се в университетите на провинция Хънан, ще бъдат обект на наблюдение относно религиозните им вярвания и действия.

Съобщение в двора на университета РенМин в Китай, в което се забранява осъществяването на религиозна дейност в района на учебното заведение (снимка на „Помощ за Китай“)

Съобщението в статия на „Утринната поща на Южен Китай“ от 6 юни 2017 г. гласи, че министерствата на образованието, на външните работи и на сигурността изработили нови правила, според които религиозните вярвания на чуждестранните студенти ще бъдат обект на наблюдение; правилата влизат в сила от този месец. Китайското правителство потвърждава, че новите правила се отнасят до регулирането на приема на студенти и приобщаването на чуждестранните такива към живота в университетите, а също така до по-улесненото вписване на студентите в китайската образователна система. „Но правилата,“ настояват властите, „няма да позволят на студентите да практикуват вярата си в района на университетите, а те трябва да изучават политическа теория, китайско законодателство, култура и обичаи.“ С това на практика на студентите се забранява да се събират с религиозна цел или пък да проповядват в районите на образователните институции.

Южнокитайската „Утринна поща“ посочва също така, че новите правила изискват чуждестранните студенти, обучаващи се във висши учебни заведения, да бъдат ръководени от местен инструктор, каквото е правилото и за китайските студенти – всеки от тях има свой „политически инструктор.“ Не е ясно дали ролята на тези два вида инструктори е една и съща.

В допълнение на това вчера (13 юли 2017 г.) китайската самодостатъчна църква на провинция Хънан и Християнският съвет на провинцията (това са двата местни клона на държавно регулираните християнски организации) публикували документ, в който се казва: „През лятото температурите са изключително високи, ето защо, съобразно законовите положения относно здравето на младежите, на църквите се забранява да организират летни лагери с участието на младежи и студенти. Моля, придържайте се към това съобщение, в случай че то се отличава от предишни такива.“

Съобщение на китайската самодостатъчна църква в Хънан и на Християнския съвет на Хънан, в което се казва, че на църквите се забранява да организират младежки лагери през лятото (снимка на „Помощ за Китай“)

Забраната за практикуване на религиозната вяра в района на учебните заведения и мерките за индоктриниране на студентите с китайската идеология се намират в ярко противоречие с член 36 на китайската конституция, който гласи: „Никой държавен орган, обществена организация или отделна личност не може да застави някого да изповядва или пък да не изповядва която и да е религия, нито пък има право да дискриминира някого на основата на тяхната вяра или отсъствие на вяра.“ Китай трябва да уважава вярата както на своите граждани, така и на чужденците, и да гарантира правата на едните и на другите.