FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

САЩ призовава Пакистан да отмени законите си за богохулство

Новина на Врата на Надеждата

Съединените Щати отправили препоръка към Пакистан, в която се казва, че страната трябва да отмени законите си за богохулство. Те отправиха тази препоръка по време на среща на „Периодичния преглед на положението в света“, което се проведе в Женева. В нея се казва също така, че Пакистан трябва да позволи на специалния пратеник на ООН за защита на правото на мнение и изразяване да посети страната.

В речта си в понеделник представителят на САЩ Джеси Бърнстейн отправи и препоръката Пакистан да приеме закони против трафика на хора, които да забранят всякаква форма на трафик и да налагат огромни глоби за подобно деяние.

На срещата беше препоръчано Пакистан да проследява и да оповестява случаите, при които служители по сигурността нарушават човешките права.

Същевременно срещата похвали Пакистан за това, че е приел закона за брак на индуси, който за пръв път позволява членовете на индуската общност да регистрират брака си в местните общини.

Представителката на Великобритания Мириям Шиърмън потвърдила, че в Пакистан действително не се спазват свободите на хората от религиозните малцинства и тя препоръча в списъците за гласуване да бъдат включени всички хора, независимо от техните религиозни убеждения; тя препоръча също така учредяването на независима Национална комисия за малцинствата, в която да вземат участие представители на съответните малцинства.

Срещата препоръча също така Пакистан да определи ясна крайна дата, до която да бъде преразгледано законодателството за смъртното наказание.

Препоръките на „Периодичния преглед“ не са обвързващи, но те имат своята сила. Въпреки това Пакистан може да ги приеме или да ги отхвърли.