FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Синдзян усилва репресиите си срещу малцинствените групи, забранява изучаването на Корана и арабски език

Новина на „Помощ за Китай“

Или-Казахски окръг, Синдзян-Уйгурски автономен район, 6 март 2018 г. Властите на Синдзянския автономен район продължават вълната от репресии срещу мюсюлманското малцинство, като карали гражданите-мюсюлмани да подпишат документ, в който се потвърждавало, че никой в тяхното домакинство няма да изучава Корана и че ако някой разбере за подобно нещо е длъжен да им съобщи.

Синдзян е автономен район в западната част на Китай, в който живеят немалко малцинствени групи, такива като казаци и уйгури, които исторически изповядват исляма. От доста време насам този район политически е спокоен, но напоследък отношенията се обтегнаха във връзка с разпространяването на т.нар. политически центрове за преподготовка, където гражданите от малцинствата са държани по няколко месеца и са заставяни да изучават основите на комунистическия строй.

Снимка на документа, изпратен на всички домакинства за подпис, в който се забранява изучаването на Корана и на арабски език (снимка на „Помощ за Китай“)

От известно време и дори към момента, 2 март, служители на местната власт започнали да обикалят домовете на хората и ги карали да подпишат декларация, в която заявяват, че нито те, нито някой в тяхното семейство ще изучава Корана и арабски език. Те са длъжни да обещаят, че няма да провеждат никакви религиозни ритуали извън регистрираните от държавата джамии и че ще докладват на службата за обществена безопасност за всеки случай, при който техен съсед или който и да е друг нарушава тези разпоредби.

Между другото в документа се казва: „Всички, които изучават Корана или арабски език в нашата градска област, вече са регистрирани от държавата; статистиката е обхванала всички и няма липсващи имена. Днес обещавам да докладвам на правителството, ако разбера нещо. Съзнавам, че нося отговорност пред закона за укриване на истината. Заклевам се, че никой в моето домакинство няма да изучава Корана или арабски език.“

„Правителството забранява изучаването на Корана и извършването на религиозни обреди,“ казва анонимен казак. „Тъй като Коранът е на арабски, то правителството забранява изучаването и на този език. [Мнозина] казаци в Синдзян говорят на арабски, а отсега нататък те ще трябва да говорят на китайски.“

Друг казак споделя, че им се забранява да поставят на стените на домовете си каквито и да са надписи на арабски език.

Освен това властите в окръг Хабахи на Синдзян издали заповед всички жители на шест града да донесат в полицейския участък ножовете си, за да бъдат маркирани, като властите поставят съответен код върху тях.

„Те поставят кодове не само върху кухненските ножове, но и върху ножовете, които използваме при клането на овци и крави,“ казва местен казак.

Тази инициатива наченала през ноември миналата година, когато властите маркирали кухненските ножове на всяко домакинство, принадлежащо към етническите малцинства. Те измервали дължината и дебелината на ножа и в съответни документи отбелязвали и информация за собственика му. От своя страна полицията също маркирала информация за собственика на ножа върху самия нож, като правили снимка и на собственика. На всяко домакинство се полага само по един кухненски нож.