FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните > Украйна >

Съдът не можа да обвини 82 годишен пастор

Новина на Врата на Надеждата

Съдът в т.нар. Луганска народна република не можа да обвини 82 годишен пастор. На 21 март се проведе поредното дело срещу пастор Анатолий Толстенко, на което съдията не можа да издаде обвинителен акт, като приключи делото поради липса на състав на престъпление.

Пастор Анатолий бе обвинен в нелегално провеждане на богослужения и съхраняване на религиозна литература, което властите в републиката считат за екстремистка дейност.

Членовете на църквата се страхуват, но все пак продължават да се събират за молитва и четене на Свещеното Писание, като сменят времето и мястото на всяко събрание. Те са благодарни за молитвите за тях и вярват, че съдебното решение идва поради Божията намеса и милост към тях.

Провеждането на молитвени събрания в подобни на луганската република държави и региони винаги може да бъде забранено и да се счете за криминално деяние, което пък кара вярващите да преминат към полулегално провеждане на събранията.

Да продължаваме да се молим за братята и сестрите ни, които живеят в условията на фронтова линия!