FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Властите в провинция Дзянси усилват преследванията срещу християните

Новина на „Помощ за Китай“

Шанграо, Дзянси, 15 април 2019. От септември миналата година насам властите в източните райони на източнокитайската провинция Дзянси провеждат насилствени действия срещу християните; те са премахнали кръстовете на 25 църкви и са наложили различни мерки с цел ограничаване на религиозните дейности.

Служителите на отдела за религиозните дела и на отдела за работната заетост започнали да събират информация за християните и за църквите в община Поянг на Шанграо, провинция Дзянси; те подтиквали местните правителства по-строго да контролират местата, в които се провеждат религиозни дейности, да усилят работата по патриотичното възпитание, още по-усърдно да прокарват социалистическите ценности и да накарат вярващите да обичат родината си.

На 30 септември миналата година властите в община Поянг на Шанграо организирали издигането на национални флагове по местата, където се провеждат богослужения, като на тези събития присъствали лидери на отдела за работна заетост и представители на местните бюра за религиозна и етническа работа, а също така водачи на държавно признатите религии, такива като будизма, даоизма, протестантизма, католицизма и т.н.

Всички църкви в страната сега са задължени да издигнат националния флаг, а в църквите са инсталирани видеокамери и други системи за следене, като същевременно по стените им са залепени различни брошури с пропагандна цел.

Властите в община Поянг дори организирали курс с цел да разясняват държавната политика относно религиите в страната; повече от 1000 човека взели участие в курса. По време на сесиите секретарят на общинския партиен комитет Жанг Женсян споделил за трудностите, които властите срещат при провеждане на държавната политика относно религиите и за задачите, които стоят пред комунистическата партия в работата й с вярващите.

В курса взели участие и представители на бюрата за работа с етническите и религиозните малцинства.