FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Алжирски съд нарежда затварянето на протестантска църква в Оран; от 2017 г. насам са затворени 13 църкви

Новина на Врата на Надеждата: Брита Милованцева

Преследванията срещу християните в Алжир продължават да растат, включително увеличаването на съдебните заповеди за затваряне на църкви.

На 12 януари 2020 г. протестантска църква в Оран, работеща в рамките на Протестантските църкви на Алжир, получила съдебна заповед за затваряне. С нея броят на затворените протестантски църкви от 2017 г. насам става 13.

Затворената църква „Оратория“, намираща се в центъра на град Оран в Алжир (снимка на „Утринна звезда“)

На 10 декември 2017 г. църквата в Оран получила тримесечен срок, за да се съобрази с изискванията на закон 03 от 2006 г. и да получи лиценз; законът се нарича „Регулиране на богослуженията на вярващите-немюсюлмани“. Но на 19 февруари 2018 г. губернаторът на Оран издал заповед за запечатване на църквата. На 6 юли същата година алжирската полиция все пак отворила църквата, като посочила, че тя се е съобразила със закон 03-06 и закон 06-12. В същото време църковното ръководство подало молба за получаване на лиценз за дейността си.

На 8 август 2019 г. обаче църквата получила призовка от съда, където трябвало да даде отговор на оплакване на губернатора Черифи, който настоявал, че тя осъществява дейност, без да е получила лиценз.

На 20 ноември 2019 г. съдия от местен съд издал заповед за затваряне на църквата, но заповедта не била получена от нейния пастор, Рашид Сейгир – той я получил едва на 11 януари 2020 г.

„Обвинителят обикновено определя съдебен пристав, който навреме да доставя подобни официални документи, но в нашия случай това не е спазено“, казва пастор Сейгир. „Решението на съда е от 10 ноември 2019 г., а срокът за обжалване най-често е 10 дена“.

През септември 2019 г. на мястото на губернатор Черифи в Оран е назначен нов губернатор, след като президентът Бутефика подаде оставката си и на негово място дойде временно изпълняващият президент Абделкадер Бенсалах.

Повечето алжирци не знаят, че в страната функционират християнски църкви, казва пастор Сейгир. Затварянията на църкви посочи на гражданите, че те съществуват. „Сега всеки знае, че има църкви и хората вече говорят за тях“, казва пасторът. „Църквата има място в обществото и то трябва да приеме, че тя има право на съществуване“.

На 14 октомври 2019 г. две от най-големите протестантски църкви в Алжир били затворени – църквата Тици-Узо с 1200 вярващи и църквата Макуда с повече от 300 вярващи.

Затваряне на книжарници

Пастор Сейгир поддържал и книжарница, която губернаторът Черифи наредил да бъде затворена на 23 октомври 2017 г., след като обвинил пастора в отпечатването и разпространението на евангелска литература. На 10 ноември 2017 г. книжарницата била затворена, без още да били събрани свидетелства по обвинението.

Адвокатът на пастора отправил молба за отварянето на книжарницата, от която Сейгир се прехранвал, и съдия от местен съд постановил сваляне на печатите и отваряне на магазинчето, сваляне на всички обвинения и компенсация за Сейгир в размер на 500 хиляди алжирски динара за загубите, които той претърпял поради затварянето ѝ. Но и до днес книжарницата остава затворена, тъй като губернаторът не желае да се съобрази със заповедта на съдията.

Така пастор Сейгир останал безработен и в момента е изправен пред големи затруднения.

„Карат ни да се подчиняваме на закона и да действаме съобразно постановленията му, и ние наистина се съобразяваме със законите, но защо губернаторът и другите, които са отговорни за този случай, не се подчиняват на закона?“, казва пастор Сейгир. „Повече от ясно е защо: те винаги стоят над закона“.

От 40 милионното население на Алжир 99% са мюсюлмани и ислямът е държавната религия. Но от 2000 година насам хиляди алжирски мюсюлмани се обърнаха в християнство. Счита се, че към днешно време в страната има около 50 хиляди християни, но някои смятат, че цифрата всъщност е двойно по-голяма.