FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Да се помолим за „Мадани“!

Новина на Врата на Надеждата

Нека да се помолим за „Мадани“ (действителното му име не се споменава заради съображения за сигурност)!

Разпространението на евангелието и обръщането в християнство е криминално престъпление в Мароко, което се наказва със затвор от 6 месеца до 3 години. За да не бъдат арестувани от полицията и да бъдат преследвани от държавата или пък местните жители да ги притесняват, повечето марокански християни се молят в частни домове.

Тази седмица още един марокански вярващ бе арестуван и подложен на разпити в полицията. Ето защо днес се обръщаме с призив за молитва за „Мадани“, тъй че Господ да го предпази от злини и да укрепи вярата му, както и вярата на членовете на семейството му и на домашната му църква.

Нека да се помолим и за полицаите, тъй че Господ да ги благослови и да им отвори очите за Истината.