FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните > САЩ >

Богословски университет в Йейл: първата нехристиянска служба в 200 годишната му история

За почти 200 години от основаването си Богословският университет в Йейл отбелязваше всички свои празници с християнски богослужения, провеждани на територията му. На 22 април 2022 г., когато се честваше Денят на Земята, учебното заведение наруши тази традиция, когато 80 студенти се събраха пред параклиса Марканд и организираха първата по рода си нехристиянска духовна служба.

Една от студентките, учеща се на магистърска степен, Таша Браунфилд, уточнява, че организирането на подобна служба е начин да се разпространяват различни религиозни идеи и да се чуят и други религиозни гласове, които често не намират проява в американската общо взета протестантска общественост. „Не са много местата, където хората извън протестантизма могат да извършват богослужби в университета в Йейл. Ето защо аз и моите колеги решихме да организираме това събитие, където да можем да извършваме автентични служби според вярванията си.“

Браунфилд описва събитието като „базирано на туземното местно американско и на чернокожите разбиране за екологията, към което се добавят и елементи на космологията и пантеистичния мистицизъм“. Освен че се придържат към „признаването на правото на земя на местното туземно население“ (хора, непринадлежащи към местното туземно население, приемат връзката си с туземците и се борят за правото им на собствена земя и територия), участниците в службата приемали „причастие“ от чаша според традицията на универсалната унитарна „църква“, след което се казвали молитви към хиндуисткия бог на женското плодородие Притви.

Макар че уебсайтът на университета твърди, че главната цел от основаването на Богословския колеж през 1701 г. е обучение на студентите с цел „християнско служение“, на сайта също се посочва, че Богословският университет, основан през 1822 г., днес обучава бъдещи богослови, като им дава знания и умения за осъществяването на „научни взаимовръзки с различни християнски традиции в глобален многорелигиозен контекст“.