FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Европейският съд по правата на човека отхвърли жалба на християнин, който е застрашен от депортиране в Иран

(Christian Post, 16 август 2022 г. Из статията на Саманта Камман.)

Европейският съд по правата на човека отхвърли жалбата на ирански християнин, на когото е отказано убежище в Германия. Този християнин може да бъде депортиран, което ще го превърне в обект на преследване при завръщането му в Иран.

Хасан, чието име е променено в официалните документи (за да се защити самоличността му е записан като Х.Х.), е 44-годишен ирански дърводелец, изработващ мебели. Той е подал молба за политическо убежище в Германия през 2018 г., но е получил отказ от германските власти.

Според адвокатите му от международната организация за правна защита ADF International, иранецът е обжалвал пред Административния съд в Грайфсвалд, който е отхвърлил жалбата на основание, че е „малко вероятно“ един мюсюлманин да се обърне към християнството, след като зет му е бил убит, а съпругата му е била малтретирана за това, че са приели исляма.

За съжаление, кандидатите от Иран за политическо убежище често са подозирани, че симулират преминаване от исляма към християнството. Административният съд уверява, че ако такива събития наистина се случат, те биха имали „възпиращ ефект“ върху трети лица.

„Никой не бива да бъде преследван заради вярата си. Иран е една от най-опасните страни в света за християните, а хората, които се обръщат от исляма към християнството са изложени на изключителен риск. През последната година преследването на религиозна основа значително се е увеличило“, каза в изявление Лидия Ридер, служител по международно право от ADF.

„Така наречените „религиозни девианти“ могат да получат присъда „лишаване от свобода“, а обвиненията за заплаха за национална сигурност непрекъснато се използват като мотив за преследване на религиозните малцинства. Съдилищата в Германия трябва да вземат това предвид при разглеждането на молбите за предоставяне на убежище.“

Позицията на иранското правителство е, че всички етнически персийци по презумпция са мюсюлмани, а всички персийски християни се считат за „вероотстъпници“. Всяка християнска дейност на персийски език се счита за незаконна.

Според излязлата информация, след като християнската вяра на Хасан е била разкрита, иранските сили за сигурност са нахлули в семейния му дом и са конфискували книгите, компютъра, паспортите и Библията му. Семейството му успяло да избяга в Турция, а по-късно в Германия.

„В Германия аз споделям Евангелието. Организирам молитвени срещи тук, в жилището ми“, заявява Хасан. „Искам да давам добър пример, за да мога да помогна на хората да повярват в Исус Христос. Най-голямата ми цел е децата ми да срещнат Христос и да вършат добро“.

Ридер заяви, че „Когато съдиите и другите служители, които разглеждат молбите за предоставяне на убежище, решават съгласно собствените си критерии, без да се съобразяват със специфичните ситуации в страните на молителите, се стига до сериозни лични страдания. Случаят на Х.Х. е много тревожен пример за това“.