FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните > Турция >

Молитвени нужди – Турция

1. Приелите християнството в Турция стават все по-голяма част от населението на страната. Те обаче се сблъскват със сериозно противопоставяне, в това число и от страна на правителството, което не признава много от християнските общности. Молим ви да се застъпвате за промяна на това положение.

2. Въпреки възраженията на фондацията на Арменската протестантска църква в Диарбекир, през 2021 г. местният молитвен дом е конфискуван от Главна дирекция на фондациите в страната и е отдаден под наем на Министерството на културата, за да функционира като библиотека. Молете се Всемогъщия Бог да направи така, че това очевидно несправедливо и незаконно деяние да получи обществено порицание и да бъде незабавно поправено.

3. Разпадането на Османската империя преди и по време на Първата световна война води до широко разпространено насилие, причинявайки множество сътресения и бедствия за гръцкото и арменското население. Молете се настоящите лидери на страната да се откажат от действията предизвикали толкова трагедии в миналото и да продължат напред с Божието благословение.

4. Протестантската общност в Текирдаг започва да се събира през юли 2021 г. Въпреки че вярващите се стараят да не притесняват околните, съседи (и други жители на града) подават жалби в градската и губернаторската управа. В резултат на това местните служители непрекъснато тормозят църквата с проверки и оказват натиск общността да се премести от региона. Застъпвайте се за Господното водителство и защита.

5. Подкупите и измамите са основни проблеми, които засягат управлението и икономиката. Помолете Всемогъщия Бог да даде на лидерите на страната ефективни стратегии и твърда решимост за справяне с тези проблеми.

6. Молете се социалният, военният и политическият елит на страната да отстоява твърдо провъзгласените в конституцията принципи на светска и религиозна свобода.

7. Молете си посланието за Божията любов и прошка да не спира да се разпространява във всяка област на страната. Благодарете за онези, които се стремят да осъществяват това дело.

8. Последователите на Христос в североизточната провинция Артвин наемат имот и искат да го ремонтират, за да го превърнат в подходящо място за богослужения. Мъжът, който се е заел с ремонта обаче е трябвало да се откаже поради враждебния социален натиск от страна на местните мюсюлмани. По-късно наемодателят прекратява договора за наем от съображения за собствената си безопасност. По тези причини разрастващата се християнска общност продължава да се събира в домовете на членовете си. Молим ви да се застъпвате за тяхната защита, благословение и насърчение.

9. Молете се младежите в Турция да бъдат ефективно достигнати с посланието за Божията благодат. Много от тях са разочаровани от исляма, но все още не знаят към кого да се обърнат за духовна истина.

10. Турският библейски кореспондентски курс е един от най-успешните методи за евангелизиране на хората в страната. Този курс ефективно достига до десетки хиляди граждани със скъпоценната истина, която променя живота им. Благодарете на Господ и Го молете това благословение да продължава.

11. Застъпвайте се за единството в Христос в турските църкви и за това Божията милост и благодат да бъдат провъзгласявани с любов.

12. Турските родители имат обичай да намират подходящ брачен партньор на синовете или дъщерите си. Това се практикува както в църквите, така и в обществото като цяло. Молете се за подходящи християнски партньори за младите вярващи, включително и за тези, чиито родители са мюсюлмани.

13. Вярваща жена, помагаща на жени и деца бежанци, заявява, че много от пристигащите в страната идват от изключително затворени за Евангелието страни, докато в Турция има по-голяма свобода да се чуе Благата вест. Тя смята, че афганистанците, иранците и сирийците са много по-отворени към Божията любов, отколкото повечето турци. Молете се повече хора да повярват в Христос.

14. Току-що завършил военната си служба млад вярващ се завръща в родния си град. Местният пастор вижда в него голям потенциал за служение и се опитва да му помага да расте във вярата. Молим ви да подкрепите пред Господа тези двама мъже.

15. Неотдавна група вярващи споделят Христовата любов в отдалечена провинция, в която населението е закърмено с исляма. Помолете Всемогъщия Бог да призове към вечен живот много хора от целия този регион.

16. Молете се президентските избори в страната през 2023 г. да бъдат проведени честно и справедливо. Според съобщения в медиите президентът Ердоган е обявил, че отново ще се кандидатира за поста.

17. Благодарете на Бога за това, че наскоро в североизточния район на страната са кръстени няколко новоповярвали. Молим ви да се застъпвате за тяхното благословение, закрила и духовно израстване.

18. Молете се за духовно пробуждане в провинция Ризе. Мнозина в този отдалечен черноморски регион се придържат към т.нар. народен ислям, докато други отхвърлят всички вярвания. Молете се за отворени сърца и за това търсещите да срещнат последователи на Христос.

19. В момента е труден период за хиляди бежанци в Турция. Повечето от тях живеят в палатки, пещери и гористи местности. Турските църкви осигуряват на много от бежанците храна и провизии. Благодарете на Господ за това, че без да им е оказван натиск, много хора се обръщат към Христос.

20. Молете се медиите да се въздържат от лъжливи твърдения срещу последователите на Христос.

21. Молете се за постоянни възможности за улична евангелизация, разпространение на литература и използване на други творчески средства за достигане на общността с Евангелието.

22. Много евангелски църкви не са законно признати. Застъпвайте се за Божията мъдрост, за да могат техните лидери да решат как да развиват дейността си, и как да защитят правата си.

23. В турското общество диктаторския маниер на управление е често срещано явление, което в много случаи е съпроводено с арогантност и себеиздигане на лидерите. Молете се смирено служещите лидери да продължат да бъдат на почит сред вярващите в Турция.

24. Помолете се мюсюлманите в цялата страна да видят и да бъдат привлечени от непоколебимата любов и единството, които съществуват сред верните последователи на Христос.

25. Конституцията на страната предвижда правото на държавата да дарява земя „за религиозни цели“. В миналото това се е отнасяло само за джамии и мюсюлмански центрове. Молете се практиката да бъде прилагана и за законно признатите християнски общности.

26. Млад мъж, който често влизал в църковен уебсайт, за да се подиграва на всичко свързано с християнството, разпространявал в социалните мрежи неверни твърдения за вярващите. Един ден този човек отишъл в църквата, за да спори, но вярващите мъже с уважение изслушали аргументите му и му отговорили със стихове от Библията. Мъжът бил толкова трогнат от мирните отговори на християните, че паднал на колене и се покаял. Оттогава той е кръстен Христов ученик и сега разпространява Евангелието чрез интернет. Молим ви да се застъпвате за този човек пред Божия престол.

27. Молете се за ефективното разпространение на евангелизационни материали, Библии, видеоклипове и книги за изучаване на Божието Слово сред кюрдите в страната на техния собствен език.

28. Населението в планинския район на Източен Анадол, където се намира планината Арарат, значително намалява. Молете се на Господа както за индустриалното развитие, така и за това повече християнски евангелизатори да служат в нуждаещия се регион.

29. Недостатъчна е помощта за слепи, или с нарушено зрение, възрастни и деца. Молете се във всяка област на страната да бъдат създадени специализирани християнски служби за тези хора.

30. Много турски и кюрдски вярващи търсят работа. Молете се Всемогъщия Бог да им осигури подходяща работа.