FR US

Помощ за децата по света

  • В много страни по света, където икономиката е в колапс, най-печалните жертви са децата.
  • Често стотици и хиляди деца биват изоставяни на улицата без храна или подслон. „Врата на Надеждата” осигурява подвижни кухни за супа, осъществява служение сред сираците, помага на нуждаещи се семейства в България и Украйна, а също и в други страни, в които бедността е голяма, такива като Албания, Боливия, Индия и Румъния.
  • Много деца и семейства, сред които служим, научават за Иисус и Го приемат за техен Спасител.
  • Деца в риск
  • Спешна помощ
  • Помощ и създаване на условия за развитие
  • Спонсориране на деца