FR US

Дари сега!

Да, искам да направя дарение на международната организация „Врата на Надеждата”, което да помогне на нуждаещите се по цял свят. Дарения може да се правят чрез плащания в кеш, чрез акции и ценни книжа или пък да дарите някакви вещи. В зависимост от местната данъчна политика в отделните страни, даренията за международната организация „Врата на Надеждата” могат да бъдат приспаднати от общия облагаем с данък доход на дарителя; направете справка по този въпрос в данъчната служба, когато желаете да направите дарение. Помнете, че даренията, направени чрез компания, участваща в програмата за съответстващи дарения, са удобен начин за увеличаване на стойността на Вашата помощ. Обърнете се към Вашия работодател и проверете, дали компанията ви участва в тази програма.

Network for Good Logo

„Network for Good” е нестопанска организация, която се е посветила да помага на хората, използвайки интернет, с цел те самите да оказват помощ в собствените си общности; помощта може да бъде доброволен труд, даряване на пари и участие в нужни на хората дейности.

Натисни за да дариш

Paypal Logo

Международната организация „Врата на Надеждата” използва PayPal за трансфер на плащания по кредитна карта. Транзакцията по кредитната карта се появява на Вашата сметка като "PAYPAL DOORHOPEINT".

Друг тип дарения

За повече подробности относно оказването на помощ, или за разяснения на въпроси от данъчно естество при правене на дарение, се обадете или ни пишете имейл.

Teл. +1 877.4403644 | Email: info@dohi.org