FR US

Как да дарим

Да дарим пари

В зависимост от местната данъчна политика в отделните страни, даренията за международната организация „Врата на Надеждата” могат да бъдат приспаднати от общия облагаем с данък доход на дарителя; направете справка по този въпрос в данъчната служба, когато желаете да направите дарение. Всяко дарение е високо ценено от нас.

Дарения на пари: на ръка могат да бъдат оставяни в двата офиса на „Врата на Надеждата”:
Централният офис в САЩ: PO Box 303, Glendale,CA 91209
Офисът ни в Канада: PO Box 1333, Aldergrove, BC V4W 2V1 PO Box 1477, Vernon, BC V1T 6N7
За дарения в офиси в други страни натиснете тук, за да намерите най-близкия офис на „Врата на Надеждата”
Дарения онлайн: Кликнете PayPal, за да направите дарение онлайн, използвайки Вашата кредитна карта.
„Врата на Надеждата” използва PayPаl за осъществяване на плащания по кредитни карти. Транзакцията по кредитната Ви карта ще се появи в сметката ви като „PayPal *DOORHOPEINT”.Да дарим чрез акции и ценни книжа

Подпомагането чрез акции може да бъде великолепен начин за осъществяване на годишни дарения или на предварително планирани дарения. Веднага ще получите намаление на данъка върху дохода Ви, което е съотносимо с балансираната пазарна стойност на акциите Ви с висока стойност. Направилите дарение чрез акции ще получат намаление на данъка си за разликата между онова, което те са платили като дарение чрез акциите си, и пазарната им стойност към момента на правене на дарението. Ако желаете да направите дарение чрез акции, свържете се с нас на info@dohi.org, или ни се обадете на 877 4403644.

Предварително планирано дарение

Вие можете да включите „Врата на Надеждата” в завещанието си или в пълномощното по недвижимо имущество, като така ще получите част от него, когато Господ ви призове обратно вкъщи. Можете също така да прехвърлите Ваша ценна собственост в тръст още сега и ще получите благоприятни данъчни оценки и доход до края на живота Ви, като спомогнете за благословението на „Врата на Надеждата”. Ако желаете да направите предварително планирано дарение или завещание, свържете се с „Врата на Надеждата” на имейла info@dohi.org или ни се обадете на 877 4403644, като същевременно се обърнете за съвет и към Вашия юридически съветник или финансовия Ви организатор относно възможностите да включите „Врата на Надеждата”, когато управлявате и планирате собствеността си.

Дарение на недвижимо имущество

Ако желаете да дарите недвижимо имущество, свържете се с „Врата на Надеждата” на info@dohi.org или ни се обадете на 877 4403644.

Дарение на превозно средство

Превозните средства са ценна придобивка за пасторите и евангелизаторите в много страни. Ако желаете да дарите превозно средство, което е в добро състояние, свържете се с „Врата на Надеждата” на info@dohi.org или ни се обадете на 877 4403644.