FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните > Лаос >

Лаоските власти арестуват петима християни в едно село в южен Лаос

Сара Пейжд

Банкок, Тайланд, 28 март („Преките новини на Компас”). Представители на група защитници от „Наблюдение на човешките права и свободата на религията в Лаос” (НЧПСРЛ) докладват, че в неделя 25 март властите в едно село в южен Лаос са арестували и задържали петима християни по време на богослужение. Обвинили ги в участие в религиозно движение без официално одобрение.

Петимата християни от провинция Палансай били на богослужение в близкото село Бухам в окръг Ад-Сапангтонг. НЧПСРЛ разбрала самоличността на петимата по личните им имена, както това е обичайно за Лаос: Фосе (мъж), Виенгсай (мъж) и Алей (жена) от село Фосай, а също Пуун (жена) от село Поне и Нам (жена) от село Нату.

Те и по-рано са посещавали богослужение в Бухам, провинция Саваннахет, без да бъдат обезпокоявани от властите.

„Това е типично за Лаос в днешно време”, казва на „Компас” пастор от столицата Виентян, при условие че името му не се споменава. „Във Виентян нещата като че ли се подобряват, но законът от друга страна може да се тълкува различно. Затова нещата могат да се менят всеки ден и поради това положението в провинциите все още е твърде тежко.”

Членовете на църквата в Бухам се срещат в частен дом, така както правят християните и в другите села в отделните провинции. Властите са против събранията на малки групи извън официално одобрената от правителството Евангелска църква на Лаос (ЕЦЛ), но мнозина християни предпочитат да се събират в домашни църкви и причината за това е строгият контрол, който се осъществява върху дейността на ЕЦЛ.

Властите арестували петимата в 2 ч. следобед в неделя и ги задържали в кметството на Бухам; по същия начин през декември 2011 година те задържали пак там осмина християнски лидери, като ги обвинили, че събрали около 200 християни за честване на Рождество Христово.

Арестуваните през декември 2011 година лидери разказваха, че те поискали разрешение за това, и получили такова от властите, и че дори поканили главата на селото за честването. Той дошъл за тържествения обяд, но си тръгнал преди да започне проповедта. И не след дълго органите за сигурност пристигнали на мястото (вж. съобщението на compassdirect.org „Лаоските власти арестуват осем християнски лидери” от 19 декември 2011 година).

По това време ЕЦЛ заплатила глобата за един от задържаните, който бил освободен, но молбата за освобождаването на другите седем задържани не била удовлетворена.

Седмица по-късно, на 21 декември, властите предупредили 47 християни от църквата в село Нату в провинция Палансай да се откажат от вярата си или в противен случай ще бъдат изселени от селото (вж. съобщението на compassdirect.org „Лаоските власти заповядват: Откажете се от вярата си, иначе ще бъдете изселени” от 23 декември 2011 година).

В изявление от неделя 25 март представители на НЧПСРЛ казват: „Приканваме правителството да спазва свободата на религията и вярванията, както те са гарантирани от лаоската конституция.”

Пасторът от Виентян казва, че положението в столицата като че ли малко се е подобрило, но същевременно църквите се изправят пред проблеми, които по принцип са типични за западните църкви.

Днес могат да се видят немалко сдружения, които идват в Лаос и предлагат пари”, казва той. „Досега пасторите използваха една и съща лека кола, която най-често бе съвсем разнебитена, а в момента всеки от тях има своя собствена кола и свой собствен компютър и никой вече не предоставя своите неща на другите за ползване. Те всички искат да имат хубава къща и пари, за да пращат децата си на училище. Можем ли да ги виним за това нещо?

По-рано църквите бяха по-задружни, казва той.

И сетне добавя: „Преди те виждаха един-единствен източник само в Бога, а сега виждат източници в другите хора. Това, което ни е най-нужно сега, е да се върнем към нашата първа любов и да живеем в единство.