FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните > Китай >

Китайското правителство подема нова кампания за унищожаване на домашните църкви

Майкъл Айърлънд

(ANS-ASSIST News Service). Организацията „Помощ за Китай” съобщава, че в продължение на много години домашните църкви в Китай, които настояват за свобода на религията и които твърдо отстояват вярата си, са обявявани от китайското правителство за враждебни групировки от дисиденти и поради това са преследвани и репресирани от страна на официалната власт.

„Нещо повече, тези подли действия на правителството безочливо нарушават конституцията на Китайската народна република и същевременно от година на година стават все по-чести и все по-жестоки.” Според ANS, на правителствените служители е наредено да „упътват” християните, принадлежащи към нерегистрираните домашни църкви, към (одобрените от правителството) „самодостатъчни” църкви, а също така да разделят големите църкви (например такива като църквата Шоуанг) на по-малки църкви. „Самодостатъчната” църква в Китай е изградена върху три главни принципа: самоуправление, самоиздръжка и проповедничество на местните християни; тази евангелска църква е единствената призната и одобрена от правителството църковна организация в страната.

„Помощ за Китай” съобщава, че „скоро след тези разпоредби, като се започне от Великден на 2011 година, църквата Шоуанг в Пекин била заставена да извършва богослужението извън храма, като същевременно различни правителствени агенции се обединили в непрекъснатите си нападки срещу църквата и по този начин предишните мащабни откъм посещаемост богослужения били „разделени” на по-малки богослужебни събрания, които се събирали поотделно.”

„Така наречената „домашна църква” – такова нещо въобще не съществува”, казва Уанг Зуоан, началник на държавната администрация за религиозните дела (ДАРЛ), в интервю, организирано от У Хиаоли в шоуто й „Въпроси и отговори относно Шенджоу”, което бе излъчено по хонконгската сателитна телевизия на 21 октомври 2011 година следобед.

„Според отнасящите се до религиозните дела разпоредби, обявени от Държавния съвет на Китай, религиозните общности са длъжни да се съобразяват с разпоредбите и да получат регистрация от правителството. Въпреки това е всеизвестно, че много християни в Китай съвсем спонтанно се срещат един с друг и се събират на „незаконни” или нерегистрирани места. Не ни е известно какъв е броят на тези вярващи. Те се наричат ‘домашна църква’, а западните страни ги наричат ‘подземна църква.’” Тази бележка на Уанг Зуоан, съобщава „Помощ за Китай”, посочва началото на нова поредица от инициативи на китайското комунистическо правителство за изкореняване на домашните църкви.

На 9 януари 2012 година се проведе Национална работна конференция за религиозните дела, на която заместник директорът на ДАРЛ Джианг Джианионг посочва, че през 2010 година държавната администрация за религиозните дела наченала работа по издаването на сертификати и създаването на досиета за свещенослужителите; тази дейност се очаква да приключи тази 2012 година. Тъкмо този процес се счита за началото на практическото прилагане на разпоредбите на религиозните дела. Целта е за три години да се систематизира и компютъризира регулирането на свещенослужението.

ДАРЛ сертифицира и създава файлови досиета само за свещенослужителите на одобрените от правителството религиозни общности, добавя „Помощ за Китай”. Целта на тази акция е да бъдат разкрити религиозните общности, които не желаят да станат част от одобрените от правителството религиозни общности, да ги изключат от този процес, да се очистят от тях и да ги унищожат. По този начин хиляди „домашни църкви” в Китай ще станат „нелегални” религиозни общности и хиляди свещенослужители и пастори на домашните църкви ще станат „нелегални” пастори.

„Помощ за Китай” съобщава също така, че същевременно ДАРЛ провела в Пекин през септември 2011 година курс за подготовка на „патриоти в християнските общности”; втори подобен курс е планиран за 2012 година. Същевременно „Християнският съвет на Китай” и „Патриотичното движение на самодостатъчната църква” провеждат в цялата страна курсове за получаването на сертификат за свещенослужение, където се провежда „патриотично” възпитание.

В много периодични вестници и списания, в другите медии и на уебсайтове се появиха съобщения за тези курсове. В някои от тези курсове за получаване на сертификат за свещенослужение, които един от репортерите на „Помощ за Китай” посещавал, по препоръки на местните религиозни бюра преподавали служители на бюрата, като се почне от заместник директор и нагоре в йерархията, където те изяснявали разпоредбите относно религиозните дела и „патриотичното” възпитание.

Източници от „Помощ за Китай” съобщават, че даването на сертификати от ДАРЛ и създаването на досиета за пасторите, както и „патриотичното” възпитание, организирано от ДАРЛ, имат за цел консолидиране на силите на „Християнския съвет на Китай” и на „Патриотичното движение на самодостатъчната църква” с тези на комунистическото правителство, като общата им задача е по-нататъшно унищожаване на устоите, върху които са изградени домашните църкви. Правителството нарича тези планове „утвърждаване на основите и усилване на структурите.”

През септември 2011 година, когато ДАРЛ организира първия си курс за „патриоти в християнските общности”, ДАРЛ и министерствата за Обществена сигурност и за Гражданските дела издават съвместен секретен документ, в който се разглежда и въпросът за пълно изкореняване на домашните църкви от живота на китайското общество.

Най-главните стъпки в него са следните:

  1. Първа фаза: от януари до юни 2012 да се проведе щателно, интензивно и секретно разследване на домашните църкви в цялата страна и да се съставят досиета за тях.
  2. Втора фаза: в продължение на две или три години онези домашни църкви, които са разследвани и за които има съставени досиета, да бъдат „очистени”.
  3. Трета фаза: пълно унищожаване на домашните църкви за срок не повече от 10 години.

Главните стратегии за изпълнението на горните задачи са следните:

  1. Включване на домашните църкви, които принадлежат към определена деноминация, към управляемата система на „Християнския съвет на Китай” и на „Патриотичното движение на самодостатъчната църква” .
  2. Намиране на най-удачният модел на създаване на управляеми „богослужебни места, прикрепени към църквите” (с една дума, домашните църкви да станат „богослужебни места”, които са прикрепени към дадена официална самодостатъчна църква). Същевременно тези домашни църкви, които желаят да бъдат регистрирани, да се регистрират към съответната официална църква, а онези домашни църкви, които не желаят да се регистрират, да бъдат разтурени.
  3. Забрана за употребата на израза „домашна църква” и на съобщенията за „домашни църкви” от всички уебсайтове, вестници, радио и телевизия и от всички документи, като се използва изразът „домашни събрания” вместо „домашна църква”; с една дума, „домашните църкви” да станат „домашни събрания”.
  4. Домашните църкви да подлежат на разпоредбите на светско-хуманитарните закони.

„Помощ за Китай” продължава: „Още от началото на 2012 година забелязахме, че китайското комунистическо правителство все по-често започна да преследва и да потиска домашните църкви. Освен продължаващото повече от година преследване на членовете на пекинската църква Шоуанг, броят на други подобни случаи се увеличи с повече от 20% през изминалата година, като засегна и други области на християнския живот, включително изданията и книжарниците за християнско образование.

Агенцията добавя също така: „В едно интервю на този репортер (т.е., репортерът на „Помощ за Китай”), проведено на случаен принцип в последно време в няколко провинции, градове и региони, се посочва, че над 95% от пасторите на разглежданите домашни църкви казват, че все по-силно усещат въздействието на съответните местни правителствени бюра, които подели интензивни разследвания на тези църкви и създали досиета за тях; този процес обхванал също обикновените вярващи в селата и по-малките градове, а не само пасторите. Над 85% от ръководителите на домашни църкви споделят, че местните правителствени бюра по религиозните дела вече съставили досиета за тях. Хангджоу, един от пасторите на домашна църква в провинция Жейжианг, потвърди, че разполага с достоверна информация, че правителството на провинцията е издало секретни документи за унищожаване на домашните църкви. Той казва: „Тази година положението е твърде напрегнато.”

Репортерът на „Помощ за Китай” съобщава, че прилагането на Първа фаза за унищожаване на домашните църкви, описана в съвместно съставените секретни документи на ДАРЛ и министерствата на Обществената сигурност и на Гражданските дела, не само че вече е започнала, но навлиза във все по-интензивна фаза. Според главните стъпки в този документ, новата вълна на китайското правителство за унищожаване на домашните църкви ще се провежда в рамките на три периода от по шест месеца, три години и десет години. В сравнение с т.нар. „операция за възпиране”, начената през декември 2010 година, тази кампания е по-безшумна, по-продължителна и по-устойчива, като същевременно се използва стратегията на „обединения фронт” (т.е. използването на убеждения с цел постигането на сътрудничество).

„Помощ за Китай” се пита как новата кампания на китайското правителство за унищожаване на домашните църкви ще повлияе на онези домашни църкви, които търсят пътя към религиозната свобода и които последователно се придържат към истинската вяра. „Можем само да чакаме и да видим какво ще се случи.”

„Нашите молитви са също така за китайските домашни църкви, като молим Бога да ги защити в техния стремеж за религиозна свобода. Нека Бог да благослови домашните църкви, които проповядват истината на евангелието, нека Бог да укрепи пекинската църква Шоуанг в това време на жестоко преследване.”