FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните > Казахстан >

„Църквата със сигурност ще бъде затворена”

Дан Уудинг, основател на новинарската агенция ASSIST като християнско служение

Изглед от ТалдикорганТалдикорган, Казахстан (ANS-ASSIST News Service). Казахстан продължава да използва поземлените регулативни планове като средство за препятстване на свободното изповядване на религия и вярвания от страна на религиозните общности и техните последователи.

В един от няколкото случая от последно време властите в Талдикорган използваха тази тактика и накараха една методистка църква „доброволно” да се закрие, като същевременно глобили съпругата на пастора на църквата.

Пастор Валери Ким разказа на „Форум 18”, че църквата платила за поместването на съобщение в местен вестник, че тя се самоликвидира.

„Не желаем повече да бъдем наказвани от властите”, сподели Ким. Началникът на отдел в Агенцията по религиозните дела на Алма Ата Жумагул Алимбеков каза пред „Форум 18”, че църквата със сигурност ще бъде затворена, освен ако не съберат 50 подписа с искането за пререгистрация.”

Попитан защо Казахстан, чието правителство гръмко се хвали с политиката си на религиозна толерантност, пречи на хората да осъществяват международно признатите си права на свобода на религията и вярванията, Алимбеков отговаря: „Нашата държава се управлява от закони и ние сме длъжни да им се подчиняваме.” Представители на религиозните общности отбелязват, че „експертните анализи”, правени от Агенцията по религиозните дела, пречат на общностите да получат държавна регистрация и следователно да съществуват.

Географска бележка: Казахстан, чието официално название е Република Казахстан, е страна, разположена върху два континента: Централна Азия и Европа. Тя е на девето място в света по големина на сухоземната си площ и същевременно тя е най-обширната държава, която е заобиколена от други държави само по суша. С територия от 1053000 кв. мили (2727000 кв. км.), тя е по-голяма от Западна Европа. Нейни съседи (по часовниковата стрелка, тръгвайки от север) са Русия, Китай, Киргизстан, Узбекистан и Туркменистан; значителна част от границите й минават и по бреговете на Каспийско море.