FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните > Иран >

Иранска църква е затворена, правителството е загрижено заради увеличения ръст на църквите

Ирански революционен съд нареди затварянето на църква в столицата Техеран, което става във време, когато правителството е подело кампания на репресивни мерки срещу няколкото признати от него църкви, които провеждат службите си на фарси.

Църквата, намираща се в северозападния техерански район Джанат-Абад, е част от иранската църква „Божие събрание”. Затварянето й предизвика появата на голямо заглавие в медиите през последните няколко дена. Службата на BBC „Радиото на Персия” взе интервю от Мансур Борджи, живеещият в Лондон пастор и защитник на човешките права в т.нар. инициатива „Член 18”.

ВВС: Иранската християнска новинарска агенция „Мохабат Нюз” съобщи, че Иран е наредил закриването на църква в техеранския район Джанат-Абад. Според това съобщение църквата в Джанат-Абад, разположена в западен Техеран, има около 100 члена и богослуженията се извършват на фарси. „Мохабат Нюз” вижда в затварянето на църквата знак за все по-усилващата се репресия срещу християните и особено срещу онези, които са се обърнали в християнство от исляма. За да научим повече по този въпрос, „Радиото на Персия” на ВВС взе интервю от Мансур Борджи – пастор на иранска църква в Лондон.

ВВС: Макар тези църкви в Иран да осъществяват дейност от два-три века насам, каква е причината днес да се налагат ограничения върху тях?

Борджи: Иранското правителство е особено загрижено за дейността на евангелските църкви. То оказва натиск преди всичко върху църквите, които активно проповядват и разпространяват християнската вяра. Евангелските църкви отстояват мнението, че всеки човек има правото да избира своята религия и че вярата на хората не е нещо, което може да им бъде наложено със сила. Тези църкви изпитват силен натиск и поради това, че отказват да изпълнят незаконното искане от страна на органите по сигурността да не позволяват на нехристияни, които искат да посещават богослуженията, да влизат в църквата. Църковните лидери многократно са потвърждавали, че ние желаем да бъдем граждани, които се подчиняват на законите. Но не можем да приемем да изпълняваме искания, които на първо място са противни на Божието слово, и на второ място – те са в противоречие с иранските национални закони и международните закони и задължения, които Иран е поел.

ВВС: Г-н Борджи, аз все още не разбирам иранското правителство какво има против тази църква, ако съобщенията, които четем за затварянето й, са верни.

Борджи: Това, което тревожи иранските власти напоследък, е феноменалният ръст на църквата в страната, което принуди високопоставени ирански чиновници, включително Върховния лидер на Иран Аятола Хаменей, да направят изявления по този въпрос. Съвсем наскоро от една иранска държавна медия бе изразена тревога от факта, че поради ограниченията, налагани на църквите в големите градове, в по-малките градове и в селските местности се усили движението за изграждане на домашни църкви.

Очевидно е, че този феномен (на домашните църкви), на който сме свидетели напоследък, е причината за определената загриженост, която иранските власти изразяват. Иранците са отворени за религията и открито възприемат евангелието.

Църквата в Джанат-Абад първоначално е построена с цел да удовлетвори нуждите на християните-асирийци. Но с времето броят на говорещите фарси вярващи се увеличи. И естествено немалка част от тях са новообърнали се от ислям християни. Това е, което разтревожи иранските власти.