FR US
Новини и репортажи > Общи репортажи и новини >

ООН е за свобода на изразяването в онлайн пространството

Съветът по човешките права на ООН подкрепи резолюция, която поддържа принципа на свобода на изразяването и на информацията в интернет пространството.

По този начин тази организация на ООН за човешките права за пръв път декларира, че хората имат право на свобода на изразяването по интернет.

„Това е първата резолюция на ООН, потвърждаваща защитата и съдействието в областта на човешките права в дигиталното пространство по същия начин и на същото ниво на отговорност, както и при човешките права в реалното физическо пространство”, каза пред репортери Ейлийн Доунаху, посланик на ООН във Вашингтон.

Резолюцията бе представена в ООН от Бразилия, Нигерия, Швеция, Тунис, Турция и Съединените Щати.

В свои речи, представители на Китай и Куба изразиха резерви, но въпреки това се присъединиха към консенсуса.