FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните > Пакистан >

11-годишно момиче-християнче го очаква затвор заради изгорени страници от корана

Собствени новини на „Door of Hope International”

Исламабад, Пакистан. На 17 август 11 годишно момиче-християнче, чието семейство живее под наем, плащан на хазяин-мюсюлманин, е арестувано и изпратено в женски изправителен затвор. Младата Римша, която запалила купчина хартии, които намерила край кофите за боклук, е обвинена, че е изгорила 10 листа от корана. Хазяинът-мюсюлманин твърди, че наблюдавал малкото момиче, как то събрало хартиите и изгорило 10-те страници от свещения коран. Той извикал към момичето, докато то палело страниците от свещената книга, като по този начин виковете му били чути от минаващите наблизо мюсюлмани, които дошли в къщата и започнали да бият момичето и другите членове на семейството му. Някой от тълпата се обадил в полицията, която спасила Римша и семейството й от по-нататъшен побой. По-късно няколко ислямски религиозни водачи пристигнали в полицията, за да изкажат мнението си и да дадат показания относно инцидента.

Новината за случилото се бързо се разпространила в Улма, квартал на Исламабад, а хората в квартала се заканили сами да накажат Римша. Когато новината достигнала до повече хора, мюсюлманите започнали да досаждат на членовете на християнската общност в Мерахабад.

Мерахабад е малко селище с около 200 до 300 семейства в покрайнините на Исламабад, намиращо се близо до магистралата за Кашмир. Почти всички къщи в него са взети под наем от мюсюлмани. Християните, живеещи в селището, са предимно метачи из съседните квартали и в домове и жилищни кооперации; малцина работят някаква платена работа. Всичките 200 или 300 семейства в паника избягали от домовете си и никой не смее да се върне към работата си.

„Трябва да предадем виновните на полицията, а другите не трябва да закачаме”, казва един мюсюлмански свещенослужител с името Зубаир Хан от организацията Джамт-е-Ислами.

Друг религиозен водач казва: „Никога няма да позволим на християните да се върнат да живеят в селището”, а сетне добавя: „Всички ние се заклехме, с ръце положени върху свещения коран, че никога няма да допуснем християните да дойдат отново и да са заселят тук.”

„Всички християни имат познати-мюсюлманите, живеещи в селището, които казват, че е по-добре за тях да не се връщат в този край на града, защото иначе няма да могат да ги спасят”, казва друг свещенослужител-мюсюлманин.

Представителката на Съединените Щати Виктория Нулан нарича арестуването на пакистанското момиче по обвинение в богохулство „дълбоко тревожен факт” и призовава президента Асиф Али Зардари да разследва случая.

„Считаме, че мнението на президента може да се приеме и същевременно настояваме правителството на Пакистан да защитава не само своите граждани, принадлежащи към религиозните малцинства, но също така жените и момичетата,” казва Нулан. Тя призовава пакистанските власти да проведат разследване на случая „по прозрачен за всички начин.”

Пакистанският президент Асиф Али Зардари се отнесъл сериозно към случая с арестуваното момиче и заповядал на вътрешния министър да му изпрати доклад за случилото се.

Действията на Зардари са следствие от силния натиск от страна на западните демокрации по отношение на религиозната толерантност, особено след убийството на федералния министър за делата на малцинствата Шахбаз Бхати, който правеше изказвания срещу пакистанския закон за богохулството.

Бежанците, които напуснали Мерахабад, получили временно убежище в две църкви в други селища. Пастор Асиф Масих дал подслон в църквата си почти на половината от всички бежанци. Църквата с голям труд успява да осигури изхранването на приютените хора и пастор Масих казва, че се страхува от нападения срещу децата и семействата, които той е приютил.

Пастор Ашраф също е дал приют на хората в своята църква. Той подчертава колко им е трудно да хранят хората три пъти на ден. Повечето пастори се стараят да уредят доставянето на продукти и да хранят хората чрез помощ, получавана извън църквата.

Към настоящия момент никакви други действия не са предприети относно младото момиче Римша: тя си остава в затвора Адайла в очакване на по-нататъшни процедури.