FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните > Иран >

Юсеф пише писмо на благодарност

Отправяме благодарност към нашия Небесен Отец за това, че чрез Неговата благодат Юсеф Надархани бе освободен и смъртната му присъда за богохулство отменена. Слава на Господа!

Юсеф изказва лично своята благодарност към всички онези, които се застъпваха за него и се молеха, докато продължаваха мъките му в затвора. Ето писмото му.

Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята милост, заради Твоята истина (Пс. 113:9).

Салям! (Мир вам!)

Прославям Господа и Го славословя с цялото си сърце. Благодарен съм за всички благодеяния, които Той ми дава през целия ми живот. Особено съм благодарен за Неговата милост и Божествена закрила, която усещах по време на затворничеството си.

Искам също така да изразя благодарността си към всички онези по цял свят, които се застъпваха за мен и за моето дело, или по-скоро – за делото, което аз защитавах. Искам да изразя благодарността си и към всички, които ме подкрепяха – както открито, така и в пълна тайна ме подкрепяха. Всички вие сте толкова скъпи за моето сърце. Нека Господ да ви благослови и да излее върху ви Своята съвършена и могъща благодат.

Наистина аз бях поставен на изпитание – изпитание на вярата – и това изпитание според Свещеното Писание „е по-ценно от нетрайното злато.” Същевременно аз никога не усещах самота: през цялото време съзнавах, че моята борба не бе борба само на един човек, тъй като усещах усилията и подкрепата на всички онези, които се вслушаха в съвестта си и се бореха за утвърждаване на справедливостта и за спазване на правата на всички човеци. Благодаря за всички ваши усилия. Неописуема е радостта ми, че вече имам възможност да бъда с моята прекрасна жена и моите деца. Благодарен съм на всички хора, чрез които Бог ми помогна. И всичко това продължава да ме окуражава.

По време на затворничеството си имах възможността по неизразим начин да изпитам на практика думите на Писанието, което казва: „както изобилстват в нас Христовите страдания, тъй изобилства и нашата утеха чрез Христа.” Бог утешаваше семейството ми и му даваше всичко необходимо, за да може то да устои в това трудно за него положение. По Своята благодат, Той им даваше всичко духовно и материално, от което те имаха нужда, като по този начин облекчаваше тежкото бреме, което лежеше върху мен.

Господ по чудесен начин ме укрепваше по време на мъките ми и ми помагаше, когато трябваше да се изправя срещу предизвикателствата пред мен. Както казва и Писанието, Бог „не ще остави да бъдете изкушени повече от силата ви.”

Макар че ме намериха за виновен в богохулство, според някои разбирания на текстовете от шариата, благодарен съм за това, че Бог даде мъдрост на лидерите на страната да преодолеят това разбиране, като разсъдиха и върху други редове от същия този шариат. Очевидно е, че защитниците на иранското право и експертите по закона положиха огромни усилия, за да приведат в действие закона и правото. Искам да благодаря на всички, които защитаваха правото докрай.

Щастлив съм, че живея във време, в което имаме възможността да погледнем към миналото по критичен и конструктивен начин. Така откриваме, че времето доведе до създаването на текстове за общочовешките права, които утвърждават правата на всеки човек. Ние днес сме задължени на тези скъпи на всеки човек хора, които положиха усилия за изработването на текстовете, отнасящи се до уважението на достойнството на човека; тези хора направиха възможно днес да четем тези важни текстове за универсалните права на човека.

Задължен съм и на всички онези, които с вяра предадоха на поколенията словото Божие – това е Словото, което ни прави сънаследници Божии.

И накрая искам да отправя молитва за установяване на траен и световен мир, тъй че волята на Отца да бъде както на небето, тъй и на земята. И наистина, всичко преминава, но Словото Божие, източникът на всеки мир, пребъдва вовеки.

Нека Божията благодат и Неговата милост да се преумножат във вас. Амин!

Юсеф Надархани
8 септември 2012 година.