FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Аятола в Иран плаши шиитите с увеличаването на домашни църкви в страната!

Както предава новинарската агенция „Мохабат Нюз”, аятола Джафар Собхани, ирански ислямски религиозен експерт, който е известен с прекалените си мнения, изказал сериозна загриженост за анти-шиитската дейност в провинция Хузестан (западен Иран).

Той казал пред ислямски преподаватели и студенти-семинаристи от ислямската семинария „Масджед-Сюлейман”, помещаваща се в религиозния институт на Имам-Садек в Ком: „Враговете на Ислямската революция и на ислямския ни строй в Иран инвестират пари и всякакви други средства, за да накарат народа на Хузестан да обърне гръб на шиитския ислям. Но ние трябва да сме бдителни и да не позволяваме организирането на домашни църкви или пък на уахабитите да насаждат вярата си по домовете на хората.”

Аятола Собхани, чиито речи широко се освещават от поддържаните от Революционната гвардия медии – например новинарската агенция Фарси – винаги се е изказвал остро за християнството. Като посочва измислени статистики и информация, той отдавна се опитва да провокира органите по сигурността и разузнавателните служби и да ги накара да оказват натиск върху християните и обърналите се от ислям в християнство вярващи.

В качеството си на един от преподавателите в семинарията в Ком, той от доста време предупреждава за усилване на тенденцията за приемане на християнството от млади иранци; той признал също така факта, че шестстотин младежи в Нейшабур са станали християни. При друг случай, по време на сесия, посветена на разискване на смисъла на корана, провеждана в Ком, той казал: „Ако християните желаят, ние сме готови още днес да проведем дебат с тях.”

Тенденцията към все по-честото приемане на християнството от иранския народ, особено забележима през последните няколко години, стана причина за появата на силна загриженост от страна на ислямския режим, а особено от страна на шиитската религиозна система. Един от способите, които режимът използва за елиминиране на не-шиитски религиозни влияния, включително християнството, е разпространяването на необосновани обвинения, които варират от обида срещу исляма до финансови злоупотреби или шпионаж в полза на Великобритания и Израел.

От друга страна, ислямски религиозни водачи, поддържащи иранския режим, бълват огромно количество необосновани твърдения с цел провокиране на правителството и службите по разузнаването, което да ги накара да се опитват да спрат ръста на християнството в Иран.