FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Китайската комунистическа партия и кръстът над провинция Жейянг: призив за молитва

Елизабет Кендъл

Австралия. С населението си от около 10 милиона човека Уенжоу, намиращ се в източната китайска провинция Жейянг, е един от най-големите китайски крайбрежни градове. Отстоящият на около 480 км. от Шанхай източен китайски град често бива наричан „Китайският Йерусалим,” тъй като се смята, че процентът на живеещите в него християни е най-голям в сравнение с всички останали китайски градове, предполагаемо достигащ до 30%.

Уенжоу е средоточие на бизнеса и е прочут с успешните предприемачи-християни, които същевременно активно проповядват християнството на работните си места. Християните невинаги успяват да поддържат добри отношения с местната власт, но те притежават в града немалка икономическа сила и това без съмнение е една от причините църквите тук да бъдат доста активни в дейността си. Както съобщава един китайски специалист, д-р Курт Селес, в Уенжоу има около 1800 църкви, които свободно функционират, независимо че повечето от тях не са официално регистрирани от правителството. В продължение на повече от десет години успехът на християнските бизнесмени на Уенжоу възбуди интереса на правителството, което свързва протестантското християнство с успешната форма на капитализма. Тази устойчива връзка между едното и другото породи някаква дилема за китайската комунистическа партия, която в действителност е готова да приложи всякакъв бизнес модел, стига той да допринася за забогатяване, като същевременно тя счита, че трябва да упражнява контрол върху християнството, та да не би то да подкопае властта на комунистите.

На 8 януари 2014 г. секретарят на комунистическата партия на провинция Жейянг Хия Баолонг правел инспекция на Жоушан (в североизточната част на провинция Жейянг), като бил удивен от успешната дейност на големите църкви. Минавайки край една църква в предградието Байкуан на Жоушан, Хия отбелязал, че поставеният върху църквата кръст „твърде много биел на очи” и поискал от местното бюро по религиозните дела да „поправят” този проблем, като премахнат кръста. Китайската комунистическа партия желае да жъне успехите и облагите на християнството, но то със сигурност не желае Църквата да расте! Затова се начена кампания за очистване на пейзажа и на околностите на Жейянг от християнските символи.

На 27 февруари служители от бюрото по религиозни дела на Жоушан заповядали на вярващите в църквата в Байкуан, която е регистрирана към правителството, да свалят кръста, който е изправен на покрива на сградата. Християните отказали и се започнал период на противостоене. Същият ден насилствено бил свален кръстът на регистрираната църква в квартала Юханг на Ханджоу (столичния град на провинция Жейянг), след като властите го счели за „твърде много биещ на очи.” Съобщава се също така, че същият ден на още две други църкви кръстовете били свалени със сила. Християни споделили пред „Помощ за Китай,” че кръстове били насилствено свалени и от църкви в съседната провинция Анхю.

Църквата на Санджанг в квартала У Бей на Уенжоу е действително твърде голяма: висока около осем етажа и покриваща площ от хиляда квадратни метра. В нея има помещения за богослужения, за образователни курсове и за настаняване на възрастни хора. Църквата е регистрирана от местното правителство. Тя принадлежи към контролираното от властта църковно движение, наречено „Самоуправляващо се църковно-патриотично движение.” Членовете на църквата, а също така работещи в чужбина техни роднини, успели да съберат за построяването й около 4.8 милиона щатски долара. Местната власт на Уенжоу одобрила строежа и през септември 2013 г. тя била определена като „образцово начинание.” След като християните отказали да премахнат от покрива на църквата кръста, а също така няколко островърхи кулички, властите заплашили, че ще разрушат цялата сграда. Те обвинили вярващите че незаконно са добавили към сградата други структурни елементи и така нарушили строителните планове; тези планове и така не били добре изработени. Същевременно били изпратени уведомления за събаряне на църковни сгради в кварталите Тайшун, Уенченг и Руйян. Съобщава се и за църквата в кметството Йонгджа, на която също било наредено да свали кръста от покрива и да премахне от него другите високи съоръжения.

На 25 март вярващите от църквата в Санджанг наченали протест, а на 3 април пасторите получили съобщения, че до 18 април (Велики Петък) църквата ще бъда разрушена. Оттогава насам около 5 хиляди местни християни участват в денонощни молитвени бдения и седящи стачки и се молят църквата да бъде спасена от разрушаване. Хе Хонджин, на 81 години, казва, че тя ще стои вътре в църквата денем и нощем толкова време, колкото е необходимо. „Чувстваме се успокоени и не се страхуваме, защото ние сме с Бога,” казва тя.

Борбата на църквата в Санджанг олицетворява борбата между християните, смело проповядващи преобразяващата сила на евангелието, и насилническата китайска комунистическа власт, която обича парите, но презира кръста.

Молбата ни е да отправяте молитви кризата около църквата в Санджанг да отвори очите и ушите на китайците, както на местно, така и на национално ниво, включително в редиците на комунистическата партия. Да се молим и те да повярват в онова, което църквата им показва – че християнството е нещо добро не само за бизнеса, но и за семействата и за цялото общество, тъй като Иисус Христос очиства от греха, Светият Дух дарява с праведност, а истината е в Божията мъдрост!

Нека да издигнем гласа си за възтържествуване на справедливостта в Уенжоу и в цялата област на Жейянг, тъй че служителите на комунистическата партия бъдат принудени да отстъпят и да спрат да злоупотребяват с властта си за нападения срещу църквите. Да се молим Бог да защити и да благослови всички вярващи, които рискуват собствената си сигурност и свобода, като настояват за правото си Христовият кръст да бъде издигнат като надежда за цялата нация. Да се молим Бог да чуе молитвите им и да донесе възраждане в Жейянг.