FR US
Новини и репортажи > Общи репортажи и новини >

Арменският геноцид: историческо пророческо събитие

Даниел Уитакър

Седалия, Мисури, САЩ: ASSIST News Service. Християните в Америка никога не са били подлагани на жестоки преследвания, каквито нашите братя и сестри в Близкия Изток са изпитвали в продължение на две хиляди години.

Илюстрация на арменския геноцид

Дори и след обръщането на Римската империя в християнството, друга религия се появява в пустинята през 7 век, която по-късно се оказа значително по-голяма заплаха за християнската вяра, отколкото езическият Рим бе за християните. Новата религия създаде нова империя, която нахлу на територията на източната римска империя, която бе християнска.

Християните бяха преследвани и убивани от езическия Рим, след което последваха преследванията и убийствата на ислямската империя в продължение на 1300 години. Последната ислямска империя видя края си едва по време на първата световна война, но си отиде с едно последно масово клане на християни.

През април бе отбелязана 99 годишнината от арменския геноцид от страна на Отоманската империя (на Турция), когато между един и два милиона арменци бяха убити (през 1915-1916 г.) – деяние, което бе световно признато като геноцид. Но и до днес Турция отрича това. Немалко оцелели геноцида и негови свидетели разказват за онези времена.

Армения отправяше вопли към света поради преследванията и зверските убийства, които отоманците извършваха. Това бе последната възможност за мюсюлманите, тъй като европейските нации и Русия решиха, че Отоманската империя трябва да бъде разтурена. Затова отоманците се разгневиха и решиха да си отмъстят, като излеят гнева си върху Армения.

Ръстът на ислямската империя може да се види в библейските пророчества, но повечето хора не знаят, че краят на тази империя по време на първата световна война също може да се види в пророчествата на библията, включително геноцидът.

Историята на ислямската война срещу християните може да се проследи хронологически в неотдавна излязлата книга за библейските пророчества със заглавие „Звярът и лъжливият пророк разкрити”, с автор Майкъл Фортнър.

Фортнър посочва, че два кратки стиха в глава 11 от книгата на пророк Даниил са доказателство за това: „Но слухове от изток и север ще го смутят, и ще излезе той с най-голяма ярост, за да изтребва и погубва мнозина, и ще разпъне царските си шатри между морето и планината на преславното светилище; но ще дойде към свършека си, и никой не ще му помогне.” (Дан. 11:44-45). Никой не помогна на Отоманската империя, тъй като единственият й съюзник Германия не бе способен да й помогне.

Шокираща снимка от арменския геноцид.

Тези ужасяващи събития от историята, които намирам за изключително трудно да чета, са още по-учудващи и наситени с напрежение, когато разбирам тяхното изпълнение като библейско пророчество. Дълбочината на мисълта в книгата му и разкриването на историческите подробности на геноцида, както и други събития в библейското пророчество, ни дават свеж поглед към минали, настоящи и бъдещи събития.

Макар ислямската империя и халифатът да видяха края си през първата световна война, християните продължават да бъдат преследвани и убивани в Близкия Изток: на всеки пет минути християнин е преследван или убиван. Тези данни обаче се отнасят към времето преди Арабската пролет. Към днешно време ужасяващото положение на християните е много по-лошо, тъй като ислямската империя се кани отново да се появи, като новосъздаденият халифат е само началото. Фортнър посочва, че ислямската империя е Звярът, описан в 13 глава на книга „Откровение.”

А в Америка ние продължаваме за живеем живот на относителен разкош и свобода. Материалното богатство и победната ни история кара американските християни да вярват, че подобно нещо не може да се случи по тези места. Изглежда че трябва да разберем историята на войната на сатаната срещу християните и тогава може би ще успеем да се убедим, че това може да се случи и в Америка.

Ние не сме по-добри от арменците, които бяха първият народ, официално приел християнството за своя религия. Не можем да се осланяме на конституцията си да ни защити. Като вярващи ние трябва да проумеем, че свободата ни не може да бъде открита в конституцията, а в Иисус Христос. Щом други християни страдат, това означава да разберем, че и ние можем да започнем да страдаме, защото не сме имунизирани срещу преследване.

Библията никъде не посочва, че американските християни трябва да вярват, че никога няма да бъдат преследвани. Но подготвени ли сме, когато преследванията започнат?