FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Четиринадесет християни са арестувани, полицаи нахлули в 55 домове на християни

Собствени новини на „Врата на Надеждата”

Пакистан: На 4 септември 2014 г. полицаи нахлули в домовете на 55 жители-християни на малкото селце Чак, близо до град Файсалабад, Пакистан. Същата вечер били арестувани 14 християни.

Както съобщава вестник „Пакистански християнски новини,” местните вярващи са страхуват за живота на арестуваните християни, тъй като при предишни случаи вярващите, които неоснователно били обвинени в отстъпление от исляма, били убити, дори и когато се намирали под полицейска стража.

На следващия ден Джоузеф Франсис, директор на Центъра за юридическа помощ и настаняване (ЦЮПН)* заедно с членове на екипа си отишли в селото, за да съберат доказателства по случая. По-късно в полицейския участък на Мурид Вала те се срещнали с Мохамед Яр Уату, разследващия инцидента полицай.

Уату казал, че случаят е още твърде пресен, тъй като първоначалната жалба била подадена едва предишния ден. В момента той не можел да разследва този случай, тъй като все още продължавало друго разследване по случай за убийство. Но той уверил Франсис, че ще бъде извършено справедливо разследване по инцидента. Франсис споменал, че към християните не могат да бъдат повдигнати обвинения по секция 295-С (отнасяща се до богохулството), тъй като регистрираната първоначална жалба се отнася до незаконно заемане от страна на християни на старо гробище, където има мюсюлмански гробове.

След дълга дискусия обвинението по секция 295-С било заменено с обвинение по секция 197 на пакистанския наказателен кодекс. Полицаят уверил екипа на ЦЮПН, че ще направи всичко по силите си за постигане на примирие между християните и мюсюлманите. Той добавил също така, че християните ще бъдат освободени след приключване на разследването и обещал, че местните християни ще бъдат в безопасност. От полицията казали на екипа на ЦЮПН, че християните, които не били арестувани по това дело, трябва да подадат молби за установяване на гаранция и да дойдат в полицейския участък, за да помогнат на разследването.

На Франсис било позволено да посети арестуваните християни и той ги уверил, че Центърът ще ги подкрепя до края и ще им осигури безплатна юридическа помощ и морална подкрепа по време на тяхното затворничество. Арестуваните се оплакали, че са гладни, тъй като вече се свечерявало, а никой не им дал каквато и да е храна още от арестуването им предната вечер. Роднините им се страхували твърде много от мюсюлманите и не излизали от домовете си, поради което не можели да им донесат храна в полицейския участък. Екипът на ЦЮПН уредил да им бъде дадена храна и същевременно им дал пари да си купят нещо от закусвалнята на полицейския участък. Християните отново получили уверения, че юридическата помощ по време на ареста им ще бъде безплатна и че екипът на Центъра ще ми оказва и морална подкрепа. Село Чак се населява от повече от 350 християнски семейства, живеещи сред около 1000 богати мюсюлмански семейства и земевладелци.

Случаят с гробищния парк

Християните живеят в този край още от времето преди разделянето на Индия и Пакистан. За християнското си гробище те притежавали само едно малко парче земя, дадено им от селския старейшина, докато мюсюлманите притежавали 24 акра за техните гробове. Към днешно време християните са изправени пред проблем къде да погребват починалите си. Мястото в гробищния парк им свършило и те са принудени да погребват близките си по два и три пъти в един и същи гроб.

Те разговаряли по този въпрос с един от земевладелците-мюсюлмани, Мохамед Уасиф Хажд Икбал и поискали от него да им помогне за разрешаване на гробищния проблем. Той им позволил да използват земята на едно 50-годишно старо мюсюлманско гробище, което повече не се използвало от мюсюлманите и което сега е негова собственост. Но той не им издал някакъв законен документ за това.

На 3 септември 2014 г. няколко християни отишли на гробището и започнали да подравняват земята с трактор с цел очертаването на границите на земята за гробище, като наченали издигането на високо заграждение. На връщане обратно вкъщи те били пресрещнати от група мюсюлмани. Мюсюлманите започнали да викат и да обиждат християните, като ги обвинили в незаконно заемане на мюсюлманско гробище, пълно с телата не техните предци. Християните отговорили, че те получили разрешение за използването на земята, но че не биха я използвали, ако това би създало разногласия.

След дълга разправия накрая християните признали, че са сбъркали и се извинили. Те се върнали на гробището, за да съборят издигнатото заграждение. Междувременно мюсюлманите подали жалба срещу 55-те християни, като изрично предали имената им в полицейския участък и ги обвинили в богохулство, а също така в други криминални престъпления. Те поискали от полицията да издаде първоначална съдебна жалба под номер 316/14 като обвинение по секция 295-С. Християните въобще не знаели, че е подадена жалба за подвеждане под съдебна отговорност.

В 4 часа рано на следващата сутрин полицията нахлула в домовете на християните. Полицаите дошли в селото, разбили портите на къщите и арестували 14 християни-мъже. Останалите християни избягали от домовете си поради страх за живота си, а през това време мюсюлманите заплашили, че ще изгорят къщите им.

* Центърът, с официалното название Centre for Legal Aid Assistance and Settlement (CLAAS) е християнска организация, работеща за облекчаване на участта на християните в Пакистан, които са преследвани заради вярата си. Щабквартирата му се намира в Лондон (Саутхол, Мидълсекс), а в Лахор, Пакистан, има свое представителство.