FR US
Новини и репортажи > Общи репортажи и новини >

Дали християни, мюсюлмани и евреи служат на един и същи Бог? (мнение на писател)

Джон Едмистън, специално за ASSIST News Service

Карсън, Калифорния (ASSIST News Service, 9 януари 2016 г.). Последните няколко седмици отбелязаха един противоречив дебат около професорка от колежа Ийтън, която била наказана за това, че казала, че християни и мюсюлмани служат на един и същи Бог.

the_same_god1

Кръст и полумесец.

Лариция Хокинс*, щатен професор по политически науки в частния евангелски колеж, в който някога студент бил и Били Греъм,** обявила пред различни медии, че християни и мюсюлмани се молят на един и същи Бог; поради това си изказване, тя била временно отстранена от работа.

Подобни възгледи повдигат въпроса: наистина ли християни, мюсюлмани и евреи служат на един и същи Бог? Да забележим, че въпросът се състои от две части: а) служение на Бога, и б) служение на един и същи Бог.

Сатаната знае, че Бог е един, но не му служи. От друга страна поклонниците на Ваал също служат, но те служат на неистински бог.

Нека най-напред да сравним с християнството другите две религии и да видим:
а) дали те проповядват един и същи Бог
б) дали те по еднакъв начин служат на Бога.

Бог не е един и същ

the_same_god2

Лариция Хокинск се обръща към медиите по повод на противоречивото й мнение.

1. Християните служат на Триединния Бог, на Бога в три Лица: Отец, Син и Дух Свети, а мюсюлманите и евреите отхвърлят идеята за Троица и служат на „единния всемогъщ Бог.“
2. Християните служат на Иисус Христос като Божи Син, Господ и Спасител, а нито евреите, нито мюсюлманите приемат Христос за такъв; те не служат на Христос, ето защо техният Бог е различно божество (повече за това по-долу).
3. Християните служат на Бога, чийто най-главен атрибут е любовта, която ни призовава не да отмъщаваме, а да обичаме враговете си и да прощаваме греховете на другите; мюсюлмани и евреи служат на бог, чийто главен атрибут е властта, почитането, чистотата и който не призовава следовниците си да обичат враговете си и да прощават греховете на другите; в тяхната религия наказателното отмъщение е религиозен дълг на вярващите.
4. Християните служат на Бог, който прие човешка плът и който на Кръста умря за греховете на човеците, а тази идея се счита за богохулна от исляма и се отрича от юдаизма. В двете религии Бог си остава божество на небето, докато в християнството Бог е също и на земята.

Служението на Бога не е едно и също

5. Християните служат в дух и истина, не в едно определено свещено място (срв. Йоан 4:4), а юдаизмът и ислямът почитат свещени места, такива като Йерусалим, Мека и Медина.
6. Християните служат според както им се даде от Светия Дух, а не според буквата на закона, християнството е умряло за закона, а юдаизмът и ислямът с изключително подчинение почитат буквата на писания закон, който е център на религиозния им живот.
7. Християнското богослужение не се придържа към някакви материални принципи на религията, такива като нова луна, съботни дни, различни предписания за хранене и пиене, категориите чист и нечист, докато юдаизмът и ислямът стриктно се придържат в богослужението си към състоянието на „новата луна“, към съботите, приготвяне на храната в съответствие със строги предписания и към изключително строгото разбиране на чисто и нечисто.
8. Християнското богослужение се извършва от хора, които вече са спасени, които вече са получили вечния живот и които вървят от „слава в слава“, съзерцавайки лицето на Христос (срв. 2Кор. 3:16-18). За християните богослужението не е средство за спасение, а е честване на спасението, което вече е получено и усвоено. За юдаизма и исляма богослужението е необходимост по пътя към спасението, самото спасение частично се постига и чрез богослужението. Нито юдеи, нито мюсюлмани осъществяват богослужението си, бидейки преобразени от непрекъснатото съзерцаване на Христовото лице. Нека да подчертаем отново: християнското богослужение се извършва след като човек вече е спасен, а юдейското и мюсюлманско богослужение се извършва преди спасението да бъде получено, богослужението е част от спасението.*** Оттук става пределно ясно, че двата вида богослужение не могат да бъдат едно и също богослужение!

Въпросът за Иисус Христос

Следващият цитат ясно посочва, че който не приема Сина, той не приема и Отца:

Кой е лъжец, ако не оня, който отрича, че Иисус е Христос? Той е антихрист, който отрича Отца и Сина. Всяки, който отрича Сина, няма и Отца; а който изповядва Сина, има и Отца. И тъй, каквото вие сте чули отначало, то и да пребъдва у вас; ако пребъде у вас което сте чули изпърво, и вие ще пребъдете в Сина и в Отца.

Отричайки Сина, ти отричаш и не приемаш и Отца, т.е. ти не служиш на Отца, ако отхвърляш Сина (дори и да си мислиш, че служиш на Отца). Наистина, Бог на юдеите е Бог и на християните, но юдеите в днешно време не приемат Отца, те не служат на Отца, защото служението на Отца изисква прослава и на Неговия Син.

Бог изпрати своя единороден Син и само той, Синът, е пътят към спасението, само Той е пътят към вечния живот:

Ако приемаме човешкото свидетелство, Божието свидетелство е по-голямо, защото това е свидетелството Божие, с което Бог свидетелствува за Своя Син. Който вярва в Сина Божий, има свидетелството в себе си; който не вярва в Бога, прави Го лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което е свидетелствувал Бог за Своя Син. А свидетелството е това, че Бог ни е дарувал живот вечен; и тоя живот е в Неговия Син. Който има Сина Божий, има тоя живот; който няма Сина Божий, няма тоя живот. Това писах до вас, вярващите в името на Сина Божий, за да знаете, че имате живот вечен, и да вярвате в името на Сина Божий. (1Йоан 5:9-13).

Какво е посланието на Светия Дух? Неговото свидетелство е, че Бог ни е дал вечен живот и че този вечен живот е в Сина; той не може да бъде другаде, освен в Сина. Това съвсем естествено потвърждава казаното от апостол Йоан: който има Сина, той има живот, който няма Сина Божий, той няма и живот.

А тъй като юдаизмът и ислямът отричат Сина, те нямат живот. Нещо повече, те отхвърлят Божието свидетелство и по този начин наричат Бога лъжец. Е, как може всички да почитаме „един и същи Бог,“ щом едни го наричат лъжец?

За автора

the_same_god3Джон Едмистън е изпълнителен директор на Кибер-мисия – интернет-базирана агенция. Той е чел лекции в магистърски курсове на различни семинарии по интернет-служение. Живее в Карсън, Калифорния със съпругата си Минда. Имейл адресът му е digitalopportunities@gmail.com.

*Лариция Хокинск бе предложена за уволняване поради изказванията й, но вече става известно, че членовете на факултетния съвет на Ийтън единодушно застават зад правото й на лично мнение и настояват тя да продължи да преподава в колежа като редовен и постоянен негов член. Въпреки това администрацията на колежа е насрочил дело за февруари месец. Подробности в християнското издание „Християнството днес“ тук.

** Били Греъм е американски евангелски християнин, роден през 1918 г. (в момента е на 97 години), получил пастирско служение в южно-американската баптистка църква, който е известен със своеобразния си „кръстоносен поход“ за евангелизиране на света чрез проповеди, богослужения и масово разпространение на евангелието. Счита се, че неговите проповеди са чути от около 2.2 милиарда човека по целия свят, така той е единственият в историята на човечеството проповедник, чиито послания са чути от такова огромно количество хора.

*** Бележка на преводача: изложените тук богословски постулати на християнството до голяма степен отразяват протестантското виждане за спасението и за ролята на богослужението. Трябва да се отбележи, че в римокатолицизма и в православието съществуват и други мнения за двете, които в една или друга степен се отличават от протестантското и чисто евангелското им разбиране.