FR US
Новини и репортажи > Общи репортажи и новини >

Непалската конституция забранява обръщането от една вяра в друга

nepal_constitution1

Непалка с кръст в ръката

Марк Елис и Антъни Гутиерез

Непал (ASSIST News Service, 10 февруари 2016 г.). Поддавайки се на натиска от страна на твърдолинейни будистки групировки непалският парламент забрани каквито и да било случаи на обръщане от една вяра в друга в новоприетата конституция на страната. В нея се забраняват и всякакви действия, които подкопават или поставят в опасност религията на хората Същевременно конституцията обявява, че страната е светска и е неутрална спрямо която и да е религия.

Тази нова промяна засяга християнски мисионери в регионите, за които има сведения, че са по-открити към евангелието от когато и да било по-рано, особено след земетресението от април 2015 година, което остави около 8 хиляди жертви. „Броят на християните бързо се увеличава, мисионерските дейности сега са много по-свободни,“ казва непалският пастор Санджай Трипати. „С обръщането си в християнство хората получават спасение, те започват да живеят за Христа. Голямо мнозинство от хора вече е чуло за Христовата Блага вест. Бог иска да преобрази нацията ни.“

Трипати казва, че най-голямата пречка пред хората да се обърнат към християнството не е властта, която като цяло гласува срещу обявяването на Непал за хиндуистка държава, независимо от протестите на някои радикални хиндуисти. Според него главните пречки се поставят в семействата на хората. „За да приема Христос, аз трябва да напусна семейството си,“ казва пастор Трипати. „Семейството ми не приема новата ми вяра; и приятелите ми не я приемат.“

И все пак международни наблюдатели изразиха тревогата си от факта, че непалското правителство пренебрегва международните договори относно гарантирането на религиозните свободи за всички свои граждани. Организацията „Солидарност с християните по света“ отправи критики срещу решението за забрана на евангелизацията. „Свободата да избереш или да промениш религията си е фундаментално право, което трябва да се спазва и да бъде неразделна част от всяка конституция, претендираща да се придържа към международните принципи на човешките права,“ казва изпълнителният директор на организацията Мървин Тома.

„Непал е страна по Международната конвенция за гражданските и политическите права, гарантираща правото на свобода на мисълта, съвестта и религията, включително свободата да изповядваш или пък да приемеш религия или вярване по собствен избор.“

Новата конституция на Непал, подписана от непалския президент през септември 2015 година, за сетен път отбелязва прехода от монархия към демокрация, наченат през 2008 година. Тя предвижда глоби и затвор за „всякакви опити за обръщане на гражданин от една религия в друга или за подкопаване или поставяне в опасност на религията на хората.“

nepal_constitution2

Кръщение в Непал

Хиндуистки радикали устроиха шумни протести край сградата на парламента, като призоваваха за безвъзвратно връщане на страната към „хиндуистката нация“ от времето на монархията, но депутатите в парламента отхвърлиха тази проява на екстремизъм. В отговор на това протестиращите се разгневиха и нападнаха и повредиха три църкви; засега няма данни за други по-големи прояви на отмъщение.

Подобна конституционна забрана, ако тя влезе в сила, би засегнала в еднаква степен мюсюлмани, християни, мормони, свидетели на Йехова и други религиозни групи. Християнските мисионери и пастори продължават „тихата“ си евангелизация, която продължава вече няколко години и която на моменти бе твърде трудна. През 80-те и 90-те години на миналия век те проповядваха евангелието въпреки упоритите преследвания и културните препятствия от страна на местните хора.

Една мисионерска група избягваше забраната за евангелизация, като пишеше писма на непалци, които жадуваха да поддържат връзка с хора от целия свят. Друга група организираше курсове върху библията по пощата. Това служение чрез кореспонденция с времето се превърна в лично общуване между непалци и християни, които си организираха свои библейски групи, съобщава организацията Мисия за християнска помощ. Когато решиха да организират първата местна група, изпратените 50 покани доведоха 265 участници. „Мислехме си, че десетина човека може и да дойдат,“ казва директорът. „Курсът ни беше седемдневен, а в края му повече от сто човека се кръстиха.“

Повече от 500 хиляди студенти из цял Непал се записаха за библейския курс чрез кореспонденция, от тях 50 хиляди завършиха обучението си. Тези курсове са пригодени за хиндуисти (съставляващи 75 процента от населението на страната), будисти (16 процента), анимисти и комунисти. След като завършиха курсовете, повече от 10 хиляди студенти взеха участие в курсове за църковни водачи, съобщава организацията.

Пастор Трипати казва, че словото за Христос не е проблем за повечето непалци, тъй като те просто Го добавят към техния пантеон от богове. „Мнозина вземат Христос за един сред много техни хиндуистки богове, а те вярват в толкова много богове,“ казва той.

Според Operation World, от 29 милионното населението на Непал, християните са около 850 хиляди.