FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Виетнамският закон за религията „създаден за репресии и контрол“

Вишал Арора

Новият виетнамски „Закон за вярата и религията,“ който трябва да влезе в сила тази година, ще даде нови възможности на правителството за репресии и контрол върху и тъй преследваната Църква, казва Во Тран Нхат, изпълнителен секретар на виетнамския комитет за човешките права. „Канят се да приемат нов закон – закон за религията. Но той не е закон за религията, той е закон, постановяващ как да се осъществява контрол над религията,“ казва той във видео, предназначено за „Наблюдение на човешките права по света.“

vietnam_flag1Миналата година Рег Реймър, професор от евангелското дружество на Канада, направи обстоен преглед на предлагания закон, като каза, че „почти със сигурност новият закон ще разочарова защитниците на всеобщите права на човека.“

„Прокарването на този целящ се надалеч закон за вярата и религията… най-вероятно ще придвижи политическата система към създаването на мерки за микро-управление и контрол на религията, а не към позволяването на по-голяма религиозна свобода, според както това се разбира от международната общност,“ каза той.

Законопроектът вече претърпя пет ревизии, като последната бе внесена в парламента през ноември 2015 година. Все още не е определена дата на влизане на закона в сила, но предварителни оценки посочваха, че това трябваше да стане още миналата година.

Новият закон ще замени сегашните наредби и заповеди относно религията и ще укрепи техните постановления. Досегашните наредби бяха само временна мярка, която вече ще приеме формата и силата на закон.

Виетнам е на 20-то място в списъка на „Наблюдение на човешките права по света“ от 50 страни по света, в които животът на християните е най-труден. „Комунизмът във Виетнам си е като религия, но светска религия. Виетнам е държава с еднопартийна система, а член 4-ти на конституцията определя, че цялата власт принадлежи на комунистическата партия.“

„Комунистическата партия страда от параноя; в действителност още от старо време тя счита, че който не е с нея, той е против нея. По-рано всичко се свеждаше до идеологически причини, но днес, струва ми се, всичко се свежда повече до власт, пари и др. подобни. Всички организации, които не са комунистически, се считат за заплаха за партията.“

„Във Виетнам няма свобода на религията, защото комунистическият режим се опитва да контролира всичко, отнасящо се до живота на вярващите. Режимът създаде многобройни църковни сдружения, подкрепяни от държавата, затова църквите биват официални и неофициални, като последните са репресирани. Когато една църква е призната от държавата, значи тя е под контрола на партията и човек не може нищо да направи.“

„Имаме няколко разпоредби, отнасящи се до религията. Винаги в началото си те оповестяват, че всеки има право да изповядва религията си, да се придържа към вярванията си и т.н. Но в други членове на разпоредбите се казва, че не може правото ти на религия да нарушава или ограничава интересите на държавата. С други думи виетнамските власти дават права на човека, но същевременно отново ги отнемат. Затова в действителност няма спазване на човешките права. Съвършено видимо е, че срещу религията съществува репресия, например срещу християните.“

„Канят се да приемат нов закон – закон за религията. Но всъщност той не е закон за религията, а закон за това как да се контролира религията.“

„Режимът посочва, че имаш право на свобода на религията, но само дотолкова, доколкото зачиташ всички други положения, наложени от партията. Това означава, например, че ако искаш да организираш някакво събитие, трябва да поискаш разрешение за това. Ако искаш да организираш църква, трябва да преминеш изпит, при това в продължение на няколко години, някъде към 10 години; или може би пет години или пък десет години. И ако междувременно няма някакъв проблем, тогава може да получиш статус на призната от държавата църква.“

„Главната философия на текста в новопредлагания закон се състои в репресии и контрол на религията.“

„В действителност във Виетнам религиите са единствените представители на гражданското общество. Това означава, че комунистическата партия просто толерира религиите, тъй като тя знае, че религията е важна за хората и най-вече е интересна за туристите. На практика във Виетнам властите позволяват извършването на красиви обреди, защото те се нравят на туристите и привличат парите им.“