FR US
Новини и репортажи > Общи репортажи и новини >

Международен ден за църковна мисия с фокус върху милиарди хора по света, които никога не са чули за евангелието

Съюзът на евангелските мисионерски организации призовава църквите, другите организации на вярващи и отделните християни да се молят, да се застъпват, да служат и да споделят опит с цел достигане до онези, които още не са чули Благата вест.

Нашвил, Тенеси (ASSIST News Service, 5 май 2016). Новосформиран съюз от мисионерски организации по света определи неделя, 5 май 2016 година, за Международен ден на църковната мисия; те го виждат като еднодневно събитие, което да въодушеви и да мобилизира християните с цел достигане до ума и сърцето на повече от два милиарда човека по света, които все още очакват да чуят евангелието.

nashville1

Хора от Централна Азия слушат радио

Първоначално събитието бе обявено в началото на годината по време на пресконференция, която бе организирана от събранието на Националните медии за религия и на която аз също присъствах; то е спонсорирано от Съюза на евангелските мисионери, включващ в себе си организациите Външна мисия, Библия за света, Операция мобилизация, Семето на вярата и Мисията като връзка.

„Лесно е в Америка човек да започне да се чувства удобно и да е доволен от живота. Но искаме да напомним, че буквално милиарди хора по света са жадни да чуят Благата вест на Иисус, но никога не са чували името Му или нещо за Неговия живот. Нашето призвание е да им занесем Благата вест,“ каза Уейн Педерсън, президент на Външна мисия.

nashville2

Замърсено водохранилище

В прессъобщение, отправено до ASSIST News Service, се казва, че огромно множество християнски водачи насърчават християните да участват в тази мисия. Един от тези водачи бе Рик Уорън, пастор на „Църквата на хълма,“ който отправи този призив към християните: „При повече от два милиарда човека, които никога не са имали възможност да се запознаят с Иисус, вече е време Христовото тяло коренно да промени отношението си и да каже: ‘Това състояние на нещата трябва да приключи още в наше време.’ Присъединете се към мен и обещайте да се молите, да подкрепяте, да се дигнете и отидете на мисия и да се застъпвате за онези, които имат нужда да познаят Христос; вземете участие в Международния ден за мисия.“

В прессъобщението се посочва също така, че „евангелизмът в Северна Америка преживява трудни времена.“ Представители на групата Барна изследвали начините на евангелизиране през последните две десетилетия и открили, че съществува тревожна нагласа към евангелизма. Като обобщава изследването в доклад, озаглавен „Не е ли вече модерно да си евангелист?“ Дейвид Кинъмън, президент на групата Барна, заключава: „Евангелизмът става все по-малко популярен сред отделните слоеве християни, особено сред т.нар. поколение на „непредвзетите“ и „прогресивните,“* които съставляват почти две трети от активните християни в днешно време.“

nashville3

Джордж Фъруър говори пред конференцията Урбана 2000

Не е само евангелизмът в Америка, който отбелязва спад, „много вярващи в Северна Америка вече не се интересуват от съседите си, които не познават Христос, а това означава, че те още по-трудно биха се загрижили за другите хора по света, с които те едва ли някога ще се срещнат, както те се виждат със съседите си,“ казва Марв Нюъл, заместник-председател на Мисията като връзка.

Американските църкви губят желание за осъществяване на „външна“ мисия. В същото време тази нагласа провокира острото чувство на спешност, което кара християнските водачи да огласят Международния ден за мисия сред невярващите като събитие, което трябва да обърне внимание върху проблемите с евангелизацията и да търси разрешението им.

Джордж Фъруър, основател на Операция мобилизация, казва: „Появата на нашата организация през 50-те години на миналия век се дължи на осъзнатия факт, че евангелието не се познава в такива страни, като Турция, Ирак, Афганистан и други подобни. Днес трябва да изпълним дълга си за разпространение на евангелието сред всички нации и народи, същевременно се моля следващото поколение по-добре да се справи с тази задача. Днешното събитие е огромна крачка в това отношение.“

nashville4„Една от задачите на Движението за преводи на библията на чужди езици е да се помогне на църквите да разберат какво огромно значение имат преводите на Писанията и разпространението на библията сред все повече езикови групи и народности,“ казва преподобният Самуил Чанг, президент и изпълнителен директор на Семето на вярата. „Днешният Международен ден за мисия сред все още неповярвалите е историческа възможност за осъзнаване от църквите, че просветното библейско мисионерство трябва да бъде завършено още сега в нашето поколение.“

Събитието подканя християните да положат усилия за осъзнаване на нуждата от евангелизация в различни направления.

Немалко известни радиа и техните мрежи в цялата страна ще оповестяват събитието в продължение на седмици преди настъпването му на 15 май. Пасторите в страната се подканят в проповедите си да включат информация за него, а други църковни сдружения ще се подчинят на Христовия призив за отиване на мисия сред всички народи. Отделни християни ще се присъединят към движението за 30-дневна молитва за Божието застъпничество и ръководство за спасяване на все още неповярвалите.

nashville5

На опашка за преглед при лекар

Онези, които искат да научат повече за хората, които все още не са чули евангелието, и които искат да вземат участие в различни прояви, могат да си изтеглят от интернета Ръководството за действие в отговор на Великия Христов призив за мисия, като отидат на уебсайта на организираното събитие, http://dayfortheunreached.org. На него ще бъдат поставени още много други ресурси, включително бюлетини, насоки за проповеди, рекламни постери, уеб банери, видео и радио излъчвания.

Информация може да се получи и на Фейсбук страницата на Международния ден за мисия сред невярващите на сайта http://www.facebook.com/dayfortheunreached.

В прессъобщението по повод на събитието още се казва: „Навярно е уместно Международният ден за мисия сред все още неповярвалите да се проведе тъкмо на Петдесетница, на деня, в който Светият Дух слезе върху първите последователи на Иисус, като им придаде сили и им заповяда да проповядват евангелието на хората в целия свят.“

Тази нова подкана за евангелизация в световен мащаб преследва и по-далечни цели. „Да не забравяме, че завръщането на Христос на земята се свързва и с проповядването на евангелието сред всички народи по света,“ казва Джон Пудаите, президент на Библия за света. „Не казваме, че предвещаваме Второто Христово пришествие, но че сме участници в Божия план в последните дни на народите, според както е предсказано в Писанията. А това е както привилегия, така и голяма отговорност.“

Отделните християни, църквите и медиите могат да открият различни творчески начини за участие в Международния ден за мисия, като посетят уебсайта http://dayfortheunreached.org.

Бележки:

Международният ден за мисия сред онези, които все още не са чули евангелието, е една инициатива на Съюза за мисия сред неповярвалите, който представлява група евангелски мисионерски организации, включително организациите Външна мисия (www.reachbeyond.org), Библия за света (www.biblesfortheworld.org), Операция мобилизация (www.omusa.org), Семето на вярата (www.theseedcompany.org) и Мисията като връзка (www.missionexus.org).

Искам да благодаря на Адам МакМанус (InventivePromo@gmail.com) за неоценимата помощ, която ми оказа при подготовката на този материал.

*Английските термини са “buster generation” и “boomer generation,” първият се отнася до хората, родени между 1965 и 1984, а вторият до онези, родени между 1946 и 1984 година. За повече подробности относно отделните поколенчески разлики и названия вж. http://www.lifeway.com/Article/Church-library-ministry-becoming-family-understanding-generations-in-the-church или http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/04/25/millennials-overtake-baby-boomers/