FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните > Узбекистан >

Узбекски пастор и семейството му получават убежище в САЩ

Новина на „Врата на Надеждата“

След почти десет години притеснения, семейството на пастор Шестаков получава убежище в САЩ. На 21 януари 2007 година пасторът на петдесятна църква Дмитрий Шестаков, принадлежащ към църквата „Пълно евангелие“ на Андижан, бил арестуван и обвинен в организиране на незаконна религиозна група, призиви за религиозна омраза и разпространение на екстремистка религиозна литература.

uzbek_pastor

Той бил осъден на четири години трудов лагер, намиращ се на около 700 км. от дома му, което изключително затруднявало съпругата му Марина и трите му дъщери Мария, Александра и Вера да го посещават.

След като излежал цялата присъда, той бил освободен през януари 2011 година, но останал под полицейско наблюдение. В края на януари 2013 година пастор Шестаков и семейството му заминали за Украйна, където Върховният комисар на ООН за бежанците им дал статут на политически бежанци.

За Узбекистан

След получаването на независимост от Съветската власт през 1991 година Узбекистан и правителството му систематично и упорито нарушаваше свободата на религията и вярванията, а също така и на човешките права. Узбекската власт с твърда ръка наказва хората за осъществяване на независима религиозна дейност, мнозина не получават право на справедлив съдебен процес и биват подлагани на мъчения.

През 2011 година президентът Каримов подписа нов закон, забраняващ мъченията, дискриминацията и насилията, извършвани в центровете по задържане преди съдебния процес и в затворите. Въпреки приемането на този закон, групата за човешки права на Узбекистан Езгулик съобщава, че той не подобрил положението на задържаните, които често бивали хвърляни в изключително студени килии, което се използвало като наказателна мярка.

Узбекската полиция и службите за сигурност продължават да осъществяват набези по домовете и да задържат членове на нерегистрирани религиозни групи (а понякога и на регистрирани такива), които извършват мирна религиозна дейност.