FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Тридесет полицаи обграждат домашна църква и заповядват на богомолците да преустановят богослужението си

Новина на „Вестител на Евангелието“

Китайските власти обградили една домашна църква в Пекин и сетне нахлули в нея, като заповядали на богомолците да преустановят събранието си, в противен случай те щели да бъдат обвинени и съдени.

За 7 октомври 2016 г. бе предвидено приемането на нови правила за религията в Китай, което мнозина считат, че ще окаже негативно влияние върху църквите в страната, посочват католически източници. Освен това тези правила ще определят налагането на огромни глоби за „неподходяща“ религиозна дейност и драстично ще намалят възможностите на местните вярващи да общуват с чуждестранни добронамерени лица, желаещи да подпомогнат църквите, посочват опоненти на това ново китайско решение.

china_new_rules

Полицай, носещ камера върху униформата си, записва старейшината Ксю Йонгай по време на нападението срещу шанхайското „Сдружение на домашните църкви“

Както съобщава организацията „Помощ за Китай,“ Шанхайското „Сдружение на домашни църкви“ – международна неправителствена организация, защитаваща правата на християните в страната и работеща за установяването в Китай на религиозна свобода и върховенство на закона – организирало събрание на 7 октомври в дома на Ксю Йонгай, старейшина на църква. След като полицията научила за събранието, тя нахлула сред събралите си и разтурила срещата. Повече от тридесет полицаи участвали в нападението и настоявали събранието да бъде прекратено.

През последните две години стотици членове на църкви, действащи нелегално, включително свещенослужители, обикновени вярващи и активисти на човешките права, били арестувани от комунистическата партия, докато протестирали срещу повсеместното преследване на християните в страната.

Правителството често цитира някакви нарушения на архитектурния вид на сградите и премахва кръстовете от покривите на църквите, а също така и други религиозни символи. От „Помощ за Китай“ считат, че ръководни членове на комунистическата партия съзнателно се стараят да спрат нарастването на броя на християните в страната.

Миналият месец бе оповестено съдържанието на документ от Луан, Анхой, в който се описва плана на правителството за осъществяване на по-голям контрол или пък за разтурване на църквите в т.нар. „свободна икономическа зона“ на област Юан. Счита се, че планът описва четири стъпки в начинанието за справяне с домашните църкви в района. Правителствените служители трябва първо да регистрират църквите, преди да обединят отделните църковни общности, като малките общини бъдат поставени под временен надзор, а общините, които откажат да сътрудничат в това дело, да бъдат забранени.

„Крайната цел на този план е да „вкарат“ нелегалните домашни църкви в калъпа на официалното „Патриотично движение на самостоятелните църкви,“ а ако пък дадена община е много малка, за да стане член на движението, или пък няма клон на това движение в даден регион, тогава дейността й да бъде наблюдавана изкъсо от страна на властите,“ се казва в доклада на шанхайското сдружение.

Жанг Мингхуан, пастор и председател на Съюза на китайските домашни църкви, казва пред „Помощ за Китай,“ че упоменатото нападение срещу домашната църква в Пекин е показател за провеждането на по-мащабна операция из цялата страна, тъй като редица други църкви също били притеснявани и властите преследвали хората заради вярата им.

Също миналият месец правителството въвело нова поредица от ограничителни мерки, които, както някои считат, целят разпръскване на домашните църкви и потискане гласа на сепаратистите в Тибет и Ксинжданг.

Ревизираният документ „Регулиране на религиозните дела“ включва „забрана за организиране на гражданите за посещение на центрове за религиозно обучение или на конференции и други дейности в чужбина, забрана за проповедничество или организиране на други религиозни дейности или пък учредяването на религиозни институции или религиозни кътове в училищата, а също така забрана за предоставяне на религиозни ‚услуги’ по интернета.“

Тези правила се въвеждат поради необходимостта, както твърдят властите, от борба срещу тероризма и влиянието на чужди сили в страната. Същевременно властите правят всичко възможно да затруднят отиването на учители в други страни или пък събирането за богослужение на членове на домашни църкви в страната. „Правителството иска да контролира всичко до най-малката подробност. Документът ясно посочва по-големите права, които местната власт получава и които също така се разпростират дори и върху обикновените ‚лоялни’ граждани,“ споделя пред „Помощ за Китай“ един пастор, наричащ се с името Жау.

„По-нататъшната ревизия на документа още повече ще ограничи възможностите за намаляване на контрола върху религията в Китай. В страната вече става почти невъзможно да си религиозен.“